Rewitalizacja budynków zabytkowych

>> Przejdź do artykułu w zakładce inwestycji zrealizowanych

W Suwałkach realizowany jest program rewitalizacji, który obejmuje m.in. zabytkowe śródmieście, a także tereny powojskowe położone przy ul. Pułaskiego oraz 23 Października. Ponad 200 suwalskich obiektów jest wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego, a blisko 400 figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków.

1 czerwiec 2018
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont wieży ratuszowej
19 listopad 2017
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont kamienicy przy ul. Mickiewicza 5
16 październik 2017
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Zakończenie remontu zabytkowej bramy wjazdowej do koszar przy ul. Pułaskiego
8 październik 2017
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont kamienicy przy ul. Kościuszki 76
12 lipiec 2017
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont zabytkowej bramy przy ul. Pułaskiego
3 czerwiec 2017
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Prace modernizacyjne w Muzeum Marii Konopnickiej
20 maj 2017
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont elewacji kamienicy przy ul. Chłodnej 2
6 kwiecień 2017
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont elewacji kamienicy przy ul. Chłodnej 2
14 listopad 2016
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont kamienic przy ul. Waryńskiego 9 i 11
7 październik 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont kamienicy przy ul. Noniewicza 87
28 wrzesień 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Zakończenie przebudowy kamienicy przy ul. Kościuszki 66
26 wrzesień 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Zakończenie remontu kamienicy przy ul. Chłodnej 14
21 czerwiec 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki 16 i Wigierskiej 1
18 czerwiec 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Chłodnej 14
8 czerwiec 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont i rozbudowa kamienicy przy ul. Kościuszki 66
20 maj 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont zabytkowych kamienic należących do Zarządu Budynków Mieszkalnych
11 maj 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont i rozbudowa kamienicy przy ul. Kościuszki 66
14 marzec 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont i rozbudowa kamienicy przy ul. Kościuszki 66
8 luty 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont i rozbudowa kamienicy przy ul. Kościuszki 66
12 styczeń 2015
Suwalskie Inwestycje Fotorelacja: Remont budynku pokoszarowego przy ul. Sejneńskiej 26