Adaptacja zabytkowej kamienicy na dom pomocy społecznejTak wyglądała kamienica przy ul. Kościuszki 6 w 2010 roku. Jej stan od tej pory nie poprawił się.

Od kilku lat duża kamienica znajdująca się przy ul. Kościuszki 6 pozostaje wciąż niezagospodarowana.

W obiekcie mieściło się kiedyś kolegium nauczycielskie. Jego właścicielem był samorząd województwa. Kilka lat temu gmach przekazano suwalskim władzom z zastrzeżeniem, że ma być wykorzystany na cele publiczne, inna funkcja nie wchodziła w grę.

W październiku 2006 roku ówczesny prezydent Suwałk postanowił przekazać obiekt parafii pw. św. Aleksandra. Jej proboszcz, ks. Ryszard Gwiazdowski zapowiedział utworzenie tu hospicjum.

Tymczasem w kamienicy przy ul. Kościuszki nie widać ani śladu jakichkolwiek prac adaptacyjnych. Swego czasu do budynku zaczęli włamywać się bezdomni. Doszło nawet do pożaru. Potem obiekt został lepiej zabezpieczony.

Ks. Gwiazdowski na jesieni 2010 roku utrzymywał, że przygotowania do inwestycji idą pełną parą. Projekt domu pomocy społecznej jest gotowy. Udało się też pozyskać część pieniędzy z funduszy unijnych.

Niestety dokładnego czasu realizacji ani samego otwarcia placówki nie sprecyzowano.