Boisko do beach soccera nad Zalewem Arkadia


Arena w czerwcu 2016 roku.

Arena do piłki plażowej to inwestycja, która zyskała najwięcej głosów suwalczan w Suwalskim Budżecie Obywatelskim 2016. Tuż za nią znalazła się przebudowa ul. 11 Listopada. Obie inwestycje zostały zrealizowane w 2016 roku.

Ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w marcu 2016 roku. W kwietniu podpisano umowę z gołdapską firmą. Koszt boiska do sportów plażowych to blisko 460 tys. złotych.

Obiekt znajduje się na obszarze Zalewu Arkadia za budynkami, które stanowią zaplecze gospodarczo-sanitarne dla terenu rekreacyjnego. Boisko do beach soccera ma wymiary 26 na 36 metrów i w każdej chwili można je podzielić na cztery mniejsze boiska do siatkówki plażowej. Wzdłuż linii boiska piłkarskiego będą zamontowane bandy. Cała strefa piaskowa, wraz ze strefą bezpieczeństwa okalającą boisko piłkarskie ma wymiary 32 na 41 metrów.

Teren, przed realizacją inwestycji, w marcu 2016 roku.

Obiekt jest oświetlony. Zamontowane zostaną oświetlacze na sześciu słupach. Arena jest wyposażona także w ławki rezerwowych i małą trybunę dla 300 widzów.