Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Baza LPR w 2012 roku tuż po zakończeniu realizacji inwestycji

Do stworzenia stacjonarnej bazy LPR w Suwałkach dążono od kilku lat. W ramach inwestycji, którą zrealizowano w latach 2011-2012, powstał hangar dla śmigłowca wraz z zapleczem socjalno-operacyjnym i stacją paliw, a także płyta postojowa dla śmigłowca. 18 stycznia 2013 odbyło się oficjalne otwarcie.

Bazę LPR w Suwałkach utworzono 4 czerwca 2005 roku. Suwalski samorząd zainwestował w jej funkcjonowanie ponad 200 tys. zł. Miasto Suwałki przekazało również 0,6 ha ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego od lat suwalskiego lotniska przy ul. Wojczyńskiego.

Tak wyglądała baza LPR w 2010 roku

Do prawidłowego funkcjonowania w dłuższym okresie czasu jednostka wymagała profesjonalnego zaplecza. W 2011 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie nowej bazy. Pogotowie chciało także aby dyżury były pełnione również nocą, do czego niezbędne było zamontowanie odpowiedniego oświetlenia lądowiska. A to wymagało powiększenia obszaru bazy.

Jednak tereny przyległe do bazy należały do skarbu państwa. O darowiznę ziemi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wystąpił Prezydent Miasta Suwałki. W październiku 2011 roku Wojewoda Podlaski podpisał zgodę i teren o powierzchni 25 arów został przyznany jednostce. Prace nad rozbudową lądowiska w Suwałkach mogły ruszyć.

Budowa stacjonarnej bazy LPR trwała do jesieni 2012 roku. Koszt inwestycji to około 6 mln zł. Finansowanie na poziomie 85% kosztów zapewniła Unia Europejska. Brakująca kwota pochodziła z funduszy Ministerstwa Zdrowia. W bazie pracuje 12 osób – piloci, lekarze i ratownicy medyczni.

WIZUALIZACJE INWESTYCJI
ZDJĘCIA ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI