Budowa boisk przy I LO i ZS nr 7

Budowa boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół nr 7 to projekt zgłoszony przez Miasto Suwałki w czerwcu 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Litwa na lata 2014-2020 pt. „Bądź aktywny – bądź zdrowy“.

Realizacja przedsięwzięcia w najbliższym czasie uzależniona jest od pozyskania przez Miasto środków finansowania tego projektu. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 2 mln zł. Władze Miasta starają się pozyskać dotację w wysokości 85% wartości całej inwestycji.

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na bulwarach (za I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach) o wym. 48,16 x 22,20 m do gry w koszykówkę, streetball oraz siatkówkę, a także budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach o wymiarach 19,1×32,1m z placem gry 15,1×28,1m o nawierzchni poliuretanowej.

Suwałki zrealizują projekt w porozumieniu z partnerem po stronie litewskiej, którym będzie Miasto Alytus.