Budowa kampusu PWSZ

Pomysł budowy kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej istniał od pierwszych lat działalności suwalskiej uczelni. Dyrekcja uczelni miała świadomość, że taka inwestycja jest niezbędna, aby PWSZ mogła się rozwijać. Od początku znana była lokalizacja inwestycji, kompleks uczelniany miał powstać na terenach należących do PWSZ przy ul. Ogrodowej.


Pierwsza koncepcja kampusu PWSZ promowana przez uczelnię w latach 2008-2010.

Pierwsza koncepcja kampusu suwalskiej uczelni pojawiła się w latach 2008-2010. Uczelnia posiadała już projekt techniczny a potrzebne były wyłącznie środki umożliwiające rozpoczęcie budowy. Przewidywany koszt realizacji takiej inwestycji szacowano na blisko 45 mln złotych. Kompleks uczelniany miał służyć przede wszystkim na potrzeby kierunków technologiczno - technicznych i ochrony zdrowia. Planowano, iż w jego skład będzie wchodzić szereg sal dydaktyczno-wykładowych, pracowni technicznych, sal laboratoryjnych i rekreacyjno-sportowych, budynek konferencyjny, dom studenta i dom asystenta. Wszystko w formie zamkniętego miasteczka studenckiego. Ostatecznie władzom PWSZ nie udało się znaleźć źródeł sfinansowania inwestycji o tak dużym zakresie, zatem uczelnia musiała zweryfikować swoje plany.Akademickie Centrum Dydaktyczno - Sportowe, którego realizację przewidziano na lata 2015-2018

Na kolejny krok w tej sprawie dane nam było poczekać kilka lat - uczelnia postanowiła utworzyć tam Akademickie Centrum Dydaktyczno - Sportowe. W listopadzie 2014 roku PWSZ ogłosiła konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu uczelni przy ul. Ogrodowej. Konkurs wygrało konsorcjum szczecińskich firm "OS Architekci-Architeq". Realizacja inwestycji przewiduje trzy etapy: budowę wielofunkcyjnej hali sportowej, zespołu budynków dydaktycznych oraz infrastruktury mieszkaniowej na potrzeby rozwoju uczelni. Budynki dydaktyczne ukierunkowane będą na kierunki medyczne, w tym m.in. fizjoterapię.

Według planów PWSZ docelowo na działce o powierzchni ponad 8 hektarów ma powstać sala sportowa z zapleczem i trybunami, zewnętrzna scena z zadaszeniem oraz duży budynek dydaktyczny. W nim miałyby się mieścić sale wykładowe oraz zespół laboratoriów fizjoterapii, w tym m.in. sale do ćwiczeń oraz gabinety zabiegowe, siłownia i fitness club. Przewidziano też wielofunkcyjne boisko, siłownię terenową, ścieżkę do nordic walkingu dwa korty tenisowe oraz park linowy i ściankę wspinaczkową. Wyznaczono też teren pod budowę bazy mieszkaniowej dla kadry naukowej w ramach trzeciego etapu realizacji inwestycji.

Realizację pierwszego etapu czyli budowę hali sportowej oraz zagospodarowania terenu wokół hali z częścią sportową przewiduje się na lata 2015-2018. Koszt realizacji pierwszego etapu szacuje się na blisko 8 mln zł. Uczelnia zamierza zainwestować środki własne oraz pozyskać pieniądze z ministerstwa.