Budowa nowego dworca kolejowego oraz rewitalizacja terenów pokolejowych

Obecny dworzec PKP znajduje się w gmachu przy ul. Kolejowej

Przeniesienie starego dworca kolejowego w inne miejsce oraz rewitalizacja terenów pokolejowych to skutek umowy, jaką władze Suwałk zawarły ze spółkami PKP S.A. i PKP PLK S.A. w sierpniu 2011 roku. Umowa przewiduje budowę nie tylko nowego dworca, ale również zagospodarowanie nieruchomości należących do PKP S.A.

Plany Urzędu Miasta oraz spółek kolejowych związane są z planowaną budową linii Rail Baltica, a co za tym idzie zmianą obecnego przebiegu linii kolejowej w granicach miasta Suwałki.

Teren, który zostanie poddany rewitalizacji

Nowy dworzec kolejowy miałby powstać w rejonie ulicy Sejneńskiej jako dworzec przelotowy przez co możliwe będzie wyprowadzenie z centrum miasta całej istniejącej do tej pory infrastruktury kolejowej. Ruch towarowy i jego obsługa według planów miałaby się odbywać w rejonie osiedla Papiernia.

Miejscy radni uchwalili już nowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który przewiduje możliwość budowy osiedli mieszkaniowych, obiektów handlowo-usługowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej.