Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Suwałki

Obecna siedziba suwalskiego Urzędu Gminy znajduje się w kamienicy przy ulicy Kościuszki. Gminne władze od lat narzekały na nieruchomość w jakim urzędowały: warunki lokalowe nie spełniające wymogów urzędu oraz zły stan wiekowej nieruchomości. Oszacowane koszty remontu wyniosłyby więcej niż budowa nowego obiektu. Tak więc tylko kwestią czasu stała się decyzja o przeprowadzce urzędników w bardziej odpowiednie miejsce.

Działka po wyburzeniu zakładu pogrzebowego w grudniu 2011 roku

W 2011 roku Urząd Gminy zdecydował się przenieść na tereny przy ulicy Świerkowej, gdzie mieścił się zakład pogrzebowy. Gmina uzyskała atrakcyjny teren w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego, Komendy Miejskiej Policji i nowo wybudowanych: sali koncertowo- teatralnej i auqaparku w ramach wymiany z Urzędem Miasta przekazując mu 7-hektarową działkę pod rozbudowę wysypiska śmieci. Niedługo potem, rozpisano przetarg na zaprojektowanie siedziby gminy.

W konkursie na projekt Urzędu Gminy wzięło udział 11 firm z całej Polski, które zaprezentowały kilka ciekawych architektonicznie koncepcji, w tym m.in. nawiązującą do lokalnego przysmaku kulinarnego – sękacza, czy bryły zabytkowego gmachu Urzędu Miasta. Tutaj znajduje się artykuł, w którym zamieściliśmy wszystkie koncepcje nadesłane w odpowiedzi na zorganizowany konkurs.

Wizualizacje zwycięskiego projektu

Jury konkursu, które w maju 2012 roku wybrało zwycięską pracę, kierowało się głównie funkcjonalnością i ceną realizacji projektu. Zdecydowano, że tylko budynek zaproponowany przez firmę Grupy Box Architekci z Krosna może zostać wybudowany w budżecie nie przekraczającym 5 mln zł i to jemu przyznano główną nagrodę. Drugie miejsce w konkursie zdobył projekt firmy Archeikon Studio Projektów z Ostrołęki, a trzecie – Spółdzielcze Biuro Projektowe z Suwałk.


Fragment opisu autorskiego zwycięskiego projektu:

Budynek został zaprojektowany jako budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty dachem płaskim - stropodachem. Forma i bryła budynku podporządkowana została kształtom sąsiedniej zabudowy. Układ funkcjonalny wynika z programy funkcjonalo – użytkowego podporządkowanego głównym układom komunikacyjnym terenu i budynku.

Budynek w rzucie parteru oraz piętra kształtem zbliżony do prostokąta. Układ budynku ukształtowany na zasadzie budynku trójtraktowego, trakty budynku zespolone czytelnymi układami komunikacyjnymi. Pomieszczenia biurowe referatów zlokalizowane w zewnętrznych traktach. Trakt środkowy – wewnętrzny stanowią pomieszczenia: klatek schodowych, sanitarne, techniczne, socjalne, magazyny i archiwa. Bryła budynku ukształtowana jest w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryły. Taki kształt budynku pozwoli zoptymalizować koszty inwestycji oraz przyszłościowe koszty eksploatacji budynku.

Przez użycie prostych zasad kompozycji i prostych form geometrycznych skomponowano tak budynek, by zachować związek przestrzenny z otaczającym terenem. Powściągliwy język architektoniczny operuje detalem pozbawionym pretensji do konkurowania z istniejącymi w bezpośrednim sąsiedztwie obiektami. Język architektoniczny ma jednak na celu osiągnięcie wyrazu architektonicznego właściwego dla obiektu o wysokim prestiżu dla miasta, gminy.

Projektowany budynek operuje kolorami trzech podstawowych materiałów elewacyjnych, którymi są szarość – elewacyjna okładzina płyt włóknowo - cementowych, czerwień – elewacyjna okładzina płyt ceramicznych, stal – obróbek blacharskich.

Gmach w lipcu 2014 roku

W marcu 2013 roku rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie firmy, która zrealizuje nową siedzibę władz gminy. Wbrew oczekiwaniom władz, wszystkie oferty były zdecydowanie wyższe niż kwota która została zapisana w budżecie na budowę nowej siedziby - 5,2 mln. Umowę na budowę gmachu podpisano z firmą PRiBO, która przedstawiła najniższą ofertę i zadeklarowała wykonanie inwestycji w kwocie 6,8 mln zł. Budowa budynku ruszyła wiosną 2013 roku i zakończyła się rok później.