Budowa nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni

Siedziba ZDiZ w czerwcu 2013 roku

W marcu 2012 roku Urząd Miasta ogłosił przetarg na budowę siedziby dla nowo utworzonej jednostki miejskiej powstałej z przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Suwałkach i likwidowanej Miejskiej Dyrekcji Inwestycji.

Siedziba Zarządu Dróg i Zieleni mieści się przy ul. Sejneńskiej. Jej budowa trwała rok i zakończyła się latem 2013 roku. Umowa z wykonawcą, zgodnie z którą obiekt miał zostać wykonany do lipca 2013 roku, została podpisana w maju 2012 roku. Koszt realizacji inwestycji to ponad 200 tys. zł.

Wizualizacje budynku zamieszczone w dokumentacji przetargowej

Inwestycja obejmowała generalną budowę nowego budynku składającego się z dwóch części: hali warsztatowej oraz zaplecza socjalnego i magazynowego. W budynku znajdują się również pomieszczenia biurowe oraz techniczne. Przetarg objął także wykonanie zaprojektowanej infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu. Powierzchnia południowej część budynku z przeznaczeniem magazynowo-warsztatowym to 769,10 m², zaś części socjalnej - 374,70 m².

Budynek o bryle zbliżonej planem zabudowy do kwadratu o powierzchni użytkowej równej 1143,80m², posiada kubaturę wynoszącą 8 925,60 m³.