Budowa parkingu w centrum miasta

Parking wiosną 2013 roku

Parking przy Zespole Szkół nr. 1 wykonano dwuetapowo w latach 2011-2013. Całość prac pochłonęła blisko 2 mln. zł.

Plany rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych w centrum Suwałk pojawiły się w 2010 roku. Wtedy to suwalscy radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Kościuszki, Chłodną, Noniewicza oraz czterema działkami od strony północnej. Pierwotnie ustalono, że planowany parking mógłby pomieścić do 150 aut, a jego budowa mogła by się rozpocząć w następnym roku (2011), jeśli miastu udałoby się zarezerwować w budżecie ponad 2,7 mln złotych na ten cel.

Na taką kwotę oszacowano koszty wybudowania miejsc parkingowych, wykupu gruntów oraz podziału geodezyjnego wraz z wyceną nieruchomości. Powstanie dróg i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną (stylizowanymi słupami i oprawami oświetleniowymi nawiązującymi charakterem do tych zastosowanych przy ulicy Kościuszki) pochłonęłoby prawie 2,4 mln, zaś wykup gruntów ponad 300 tys. złotych.


Tak wyglądał teren przed realizacją inwestycji

W styczniu 2011 roku pojawiły się informacje o planowanym rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej przez Miejską Dyrekcję Inwestycji. Firma, która została wyłoniona w przetargu musiała uporać się z tym zadaniem do czerwca 2011 roku. Początek prac budowlanych na terenie przyszłego parkingu wówczas planowano na wrzesień 2011. Jednakże, już wtedy wiadomo było, iż w budżecie miasta nie zarezerwowano wystarczających środków na realizację przedsięwzięcia w całości - środki zarezerwowane wynosiły 1 mln zł.

W kwietniu 2011 roku suwalski ratusz poinformował, że budowę parkingu w planowanym pierwotnie zakresie trzeba odłożyć o rok, a teren tymczasowo zostanie jedynie wyrównany i utwardzony. Istotnie tak się stało. Wiosną 2012 roku, do przetargu na wykonanie parkingu stanęło dziewięć firm. Zwyciężyła go suwalska firma, która jako jedyna złożyła ofertę nie przekraczającą dwóch milionów złotych. Firma zobowiązała się wykonać parking do końca czerwca 2013 roku.

W ramach prac przeprowadzono rozbiórkę istniejących na tym terenie budynków garażowo-gospodarczych oraz budowę niezbędnej infrastruktury, czyli kanalizacji deszczowej, wodociągów, sieci kablowej (wraz z dostawą i montażem słupów) i teletechnicznej. Ulice, chodniki i parkingi wykonano z kostki betonowej polbruk, zaś zatoki postojowe z nieregularnej kostki granitowej. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,9 mln zł.