Budowa ul. 24 Sierpnia wraz z budową mostu

Inwestycja w grudniu 2013 roku

Projekt który pierwotnie nosił tytuł „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)” jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej od kilku lat przez suwalski ratusz przebudowy ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta. Inwestycja została zrealizowana w latach 2012 - 2013.

W zakres inwestycji weszła: przebudowa części ulicy Wigierskiej na odcinku od Kościuszki do Noniewicza wraz z sygnalizacją świetlną, przebudowa odcinka ul. Kościuszki od skrzyżowania z Wigierską do mostu na Czarnej Hańczy, wybudowanie ponad 500-metrowego odcinka przedłużenia Wigierskiej wraz z 31-metrowym nowym mostem oraz przebudowanie 300-metrowego odcinka ul. Zarzecze. Jeszcze przed otwarciem ulicy, nowy odcinek drogi na mocy uchwały podjętej we wrześniu 2013 roku na sesji Rady Miejskiej, nazwano ulicą 24 Sierpnia. Oto fragment uzasadnienia – „Data 24 sierpnia jest datą historyczną, niezwykle ważną dla Suwałk. Dnia 24 sierpnia 1919 roku Suwałki zostały wyzwolone i znalazły się w granicach Polski.

W przebiegu ulicy wybudowano najdłuższy i najwyższy most nad Czarną Hańczą

Koszt inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą to 14,5 mln zł. Całkowita wartość tego zadania to ponad 19 mln zł. Kwota dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 10 mln zł. Ostatecznie wykonawca inwestycji, firma Pribex, otrzymała o 112 937 zł mniej ze względu na opóźnienia i niedociągnięcia. Pierwotnie nowa ulica miała zostać otwarta w październiku 2013 roku, finalnie stało się to 24 grudnia.