Hala sportowo – widowiskowa

Potrzeba budowy hali widowiskowo-sportowej znana jest w Suwałkach już od wielu lat. Istniejące zapotrzebowanie na tego typu halę przewyższa obecne możliwości miejskich obiektów sportowych.

Istniejąca Hala OSiR, gdzie rozgrywa swoje mecze Ślepsk Suwałki, nie spełnia wymogów hal najwyższej ligi siatkarskiej w kraju. Hala OSiR wybudowana w latach siedemdziesiątych, przeszła gruntowny remont na przełomie 2009 i 2010 roku. Więcej o tej inwestycji możesz przeczytać tutaj w dziale Inwestycji Zrealizowanych.

Hala w założeniu będzie mogła pomieścić 2100 osób na widowni. Obiekt ma spełniać między innymi wymogi, jakie stawia najwyższa siatkarska klasa rozgrywek w Polsce PLUSLIGA. Inicjatywę budowy hali sportowo – widowiskowej poparli prezesi dwóch największych klubów sportowych w Suwałkach: Wigry Suwałki i Ślepsk Suwałki.

Obiekt będzie mieścić się w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze. Władze miasta wybrały tą lokalizację, ze względu na dobrą infrastrukturę tego kompleksu sportowego. Włodarze uzasadniali swoją decyzję tym, że dzięki takiej lokalizacji nie będzie potrzeby budowy parkingów, sieci przyłączeniowych czy innej koniecznej przy tego typu obiektach infrastruktury.

Szacunki wskazują, że budowa hali sportowo – widowiskowej może kosztować 15- 20 milionów złotych. Połowę tych środków Miasto Suwałki będzie chciało pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja przy dofinansowaniu zostałaby rozłożona na 2 lata i rozpoczęłaby się w 2017 roku.

Ratusz ogłosił konkurs dotyczący opracowania koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo – widowiskowej 25 kwietnia 2016 roku. Wpłynęło 11 ofert, z czego 9 firm zostało dopuszczonych do konkursu. Dokumentacja musi zostać wykonana przez zwycięską firmę do końca lutego 2017 roku.