Hotel Radisson

Planowany hotel ma znajdować się w sąsiadujących ze sobą kamienicach nr 68 i 70 przy ul. Kościuszki. Hotel o czterogwiazdkowym standardzie ma należeć do sieci hoteli Radisson. Planowane obiekty mają być gruntownie przebudowane, zachowując zabytkowe elewacje. Wewnątrz znajdować się będzie 66 pokoi, SPA oraz dwie restauracje i kawiarnia. Budowa hotelu ma potrwać ponad dwa lata. Dokładna data uroczystego otwarcia nie jest na razie znana. Mówi się albo o końcu 2012 roku, albo o wiośnie roku następnego.


Projekt hotelu Radisson przy ul. Kościuszki
Lokalizacja
Hotel powstanie w miejscu dwóch zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki, należących do suwalskiego przedsiębiorcy Jana Ostrowskiego. Kamienicę nr 68 nabył on w roku 2008, zaś nr 70 rok później. Obiekt znajdować się będzie w ścisłym centrum Suwałk w sukcesywnie odrestaurowywanej starej części miasta.


Hotel
Obie kamienice w których znajdować się będzie hotel, mają być gruntownie przebudowane. Ponadto planuje się ich rozbudowanie, tak że tył nowopowstałego gmachu będzie bezpośrednio sąsiadować z Sercem Suwałk. Całość ma stanowić jednolity czworokąt. Goście będą mieli do dyspozycji 66 luksusowo wyposażonych pokoi, SPA oraz dwie restauracje i kawiarnię. Zachowane, lecz odrestaurowane zostaną frontowe elewacje zabytkowych kamienic.


Inwestycja
Hotelu o podobnym standardzie do planowanego, w mieście i okolicach nie ma. Przedstawiciele firmy hotelarskiej która będzie większościowym udziałowcem w tej inwestycji, dokładnie zbadali rynek i uważają, że tego typu inwestycja na północno-wschodnich krańcach Polski jest jak najbardziej opłacalna. Przeważającą rolę odgrywać ma nieduża odległość Suwałk od Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, a nawet Finlandii. Inwestycja ma kosztować ponad 40 mln zł, a jej otwarcie planuje się na przełom 2012 i 2013 roku.