Inwestycje zrealizowane w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Suwalski Budżet Obywatelski 2014
Pierwsza edycja Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2014 roku. W jej ramach zostały zrealizowane trzy inwestycje.

Projekty, które zostały w ramach pierwszej edycji SBO:

 1. Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66) – 1636 głosów,
 2. Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50 – 1480 głosów,
 3. Budowa parku (aleje parkowe) wraz z terenem rekreacyjnym (za Aquaparkiem, ul. Gen. K. Pułaskiego – Papieża Jana Pawła II) – 1408 głosów,

Suwalski Budżet Obywatelski 2015
Inwestycje zrealizowane w ramach drugiej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Regulamin przedsięwzięcia został zmieniony o tyle, że pula przeznaczona na inwestycje została powiększona do 2 mln zł, a projekty na dwie części: małe (których wartość nie przekracza 100 tys. zł) i duże (powyżej 100 tys. zł).

Projekty, które zostały w ramach drugiej edycji SBO:

Duże inwestycje:

 1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego),
 2. Budowa Street Workout i Parkour Parku (działka od strony ulicy Zastawie nad Zalewem Arkadia),
 3. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej,

Małe inwestycje:

 1. Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego w Suwałkach,
 2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. ”Manhattanu”,
 3. Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA,
 4. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego,
 5. Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą,
 6. Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja – S.Staszica,
 7. Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na „siłowni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – Reymonta w Suwałkach,
 8. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I),
 9. Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a,

Suwalski Budżet Obywatelski 2016
Pula przeznaczona na inwestycje podobnie jak w poprzedniej edycji SBO wyniosła 2 mln zł, a projekty również podzielono na dwie grupy: małe (których wartość nie przekracza 100 tys. zł) i duże (powyżej 100 tys. zł).

Projekty, które zostały w ramach trzeciej edycji SBO:

Duże inwestycje:

 1. „Zalew łączący pokolenia” nad Zalewem Arkadia,
 2. Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada,

Małe inwestycje:

 1. Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej i Legionów,
 2. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ulicą Kościuszki a ulicą Noniewicza,
 3. Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakałarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A,
 4. Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw, przy ulicy Witosa 4A,
 5. Remont istniejących zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B,
 6. Budowa parkingu na Osiedlu II z dodatkową infrastrukturą, II etap,