Miasteczko ruchu drogowego przy WORD

Miasteczko ruchu drogowego przy WORD tuż po otwarciu we wrześniu 2013 roku

Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach przy ulicy Waryńskiego 24, to inwestycja w ramach Projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżet państwa.

Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie:

  • Robót rozbiórkowych i wyburzeniowych
  • Dróg i chodników wewnętrznych oraz wysepek i placu manewrowego zgodnie z dokumentacja projektowa
  • Oznakowania poziomego i pionowego elementów dróg i chodników
  • Instalacji oświetlenia terenu i świateł regulacji ruchu
  • 2 wiat o wym. 3,98x1,36 m dla osób egzaminowanych
  • Zagospodarowania terenu zieleni

Powierzchnia miasteczka 2 589,00 m2