Modernizacja Ośrodka Rehabilitacji

Ośrodek w październiku 2013 r

Etap I
W 2010 roku Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł na modernizację dwóch pawilonów Ośrodka. Dzięki inwestycji z rehabilitacji na Oddziale Dziennym może korzystać więcej osób.

Projekt "Przebudowa i remont Pawilonu I i II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości usług medycznych" finansowany był z działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie z RPOWP pokryło 90 proc. kosztów modernizacji.

Etap II
W 2013 roku dwuetapowo została przeprowadzona zewnętrzna modernizacja Ośrodka. Najpierw wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonano odnowienie poddasza i klimatyzację w części pomieszczeń.

W drugiej połowie 2013 roku przystąpiono do termomodernizacji obu pawilonów Ośrodka. Przede wszystkim docieplono ściany zewnętrzne budynków wraz ze ścianami fundamentowymi i piwnicznymi. Ponadto wymieniono pozostałe elementy budynków, takie jak: schody i podesty zewnętrzne, balustrady, pochylnie czy murki. Przebudowano główne wejście do budynku. Wykonano również klimatyzację w pozostałych pomieszczeniach - parteru, piętra Pawilonu I i parteru Pawilonu II.