Modernizacja suwalskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej

Przegląd inwestycji w suwalskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej w latach 2011-2012

20 grudnia 2012 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach odbyła się prezentacja nowego sprzętu ratowniczego zakupionego w 2012 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach:

- Namiot ratowniczy, sprawiany pneumatycznie, powierzchnia 37 m2, przeznaczony może być jako namiot zabezpieczenia chemicznego-ekologicznego do dekontaminacji, nawet dekontaminacji masowej i likwidacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i radioaktywnych. Zakres temperatur użytkowania namiotu pneumatycznego –35st.C - +70st.C. Wejścia dzielone są na dwie równe części, z których każda może być zamykana – rolowana niezależnie. Namiot wyposażony w oświetlenie, system ogrzewania, system wentylacji, 10 szt. łóżek polowych ze śpiworami, stolik i krzesła. Doskonały przy akcjach długotrwałych jako namiot logistyczny, ratowniczy i do budowy systemu zarządzania akcją. Koszt zakupu 36 tys. zł.

- Wyposażono stację obsługi sprzętu oddechowego dla ratowników, w tym zakupiono sprężarkę do ładowania butli powietrznych (30 tys. zł), myjkę i suszarkę do czyszczenia masek aparatów powietrznych (31 tys. zł).

- Zakupiono detektor wielogazowy do badania składu powietrza na akcji ratowniczej – 5,6 tys. zł.

- Zestaw narzędzi ratowniczych hydraulicznych o napędzie elektrycznym, w tym: nożyce do cięcia, rozpieracz ramieniowy i kolumnowy, oprzyrządowanie – 83 tys. zł.

Koszty inwestycji

W listopadzie 2012 r. zakończono inwestycję budowlaną polegającą na przebudowie stanowisk kierowania Państwowego Ratownictwa Medycznego i Miejskiego Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej o wartości 385 tys. zł. Przebudowa polegała na zmianie układu ścian wewnętrznych w budynku, w tym wyburzenie części ścian działowych i ścian nośnych, zmianie układu wejść oraz komunikacji w pomieszczeniach, położono nowe warstwy wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów, zmodernizowano instalację elektryczną i teletechniczną, doposażono zmodernizowaną części obiektu w sprzęt kwaterunkowy: meble dyspozytorskie, konferencyjne, zaplecze socjalne - jedne z najnowocześniejszych zintegrowanych stanowisk kierowania w tej części kraju.

     Komenda Miejska PSP w Suwałkach od 2011 r. w sumie złożyła trzy wnioski w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wnioski złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie w Suwałkach do Samorządu Województwa Podlaskiego. Nasze projekty dotyczą utrzymania atrakcyjności i zachowania, w stanie niepogorszonym przez działalność człowieka, środowiska wodnego i terenów przyległych do obszarów chronionych czyli do parków narodowego i krajobrazowego na Suwalszczyźnie. Naszym celem jest podniesienie jakości zabezpieczenia i zachowania tych obszarów przed degradacją, poprzez skrócenie czasu i poprawę skuteczności działań ratowniczych. Główne zdefiniowane zagrożenia to pożar lasu, rozlewy niebezpiecznych substancji do wód i zanieczyszczenie wód przedmiotami mechanicznymi oraz ciałami organicznymi. Rocznie odnotowujemy ponad 20 zdarzeń mających niebezpieczny wpływ na środowisko, w tym ponad połowa dotyczy środowiska wodnego.

     I Projekt „Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach”, dotyczy zakupu kamer termowizyjnych – 2 szt., 2 szt. sonarów i echosondy. Wymienione wyposażenie pozwoli na dokładne ustalenie wycieku substancji niebezpiecznych do środowiska, monitorowanie rozprzestrzeniania się wycieku, pomiaru temperatury czynnika niebezpiecznego a także pozwoli na lokalizację źródła pożaru i określenie kierunku rozprzestrzeniania się fali ognia, oczywiście można będzie także ustalać precyzyjnie, na znacznych głębokościach wody, zalegające zanieczyszczenia wód ciałami „obcymi” nieorganicznych i organicznych. Wartość projektu to 240 tys. zł, natomiast współfinansowanie z EFR to 85 % kosztów. Pozostała kwota pochodzi ze od wsparcia lokalnego samorządu, od Pana Starosty Powiatu Suwalskiego i Prezydenta Miasta Suwałk.

     Kolejne przedsięwzięcia II projekt „Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach – Etap I”, to zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego przewidziany na rok 2013, wartość inwestycji to prawie 800 tys. zł, umowa na dofinansowanie tej operacji zostanie podpisana w grudniu br. Wyposażenie tego samochodu, wyposażenie w sprzęt wysoce specjalistyczny o wartości ponad 900 tys. zł będzie pochodziło także ze środków finansowych UE uzyskanych przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.

     Natomiast na liście rezerwowej znalazł się III projekt „Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach – Etap II” o wartości 150 tys. zł (projekt, który jest na II miejscu na liście), który dotyczy zakupu namiotu ratowniczego z pełnym wyposażeniem pozwalającym na dostosowanie go do różnych funkcji od stricte ratowniczej, po logistyczną, dalej zakup pojazdu typ wszędołaz do transportowania sprzętu ratowniczego i przygotowywania terenu akcji na miejscu zdarzenia, który może pracować jak sama nazwa wskazuje w bardzo trudnych warunkach jakie panują na miejscu zdarzenia, w linii nadbrzeżnej. Kolejnym przedmiotem jest duża kabina dekontaminacyjna, służąca oczyszczaniu sprzętu i odzieży używanych w strefie skażonej.

     Wszystkie te działania są komplementarne, czyli tworzą cały system ratowniczy, który może jako całość funkcjonować na naprawdę dużą skalę.

źródło: http://straz.suwalki.pl

Zakupy nowych wozów przez Państwową Straż Pożarną w 2015 roku

W 2015 roku suwalska jednostka straży pożarnej pozyskała dwa nowe wozy. Pierwszym z nich jest wóz chemiczno-ekologiczny, zakupiony za 1 mln 600 tys. złotych.

Drugi nowy pojazd to IVECO Magirus z 39-metrową drabiną pozyskany za około 2 mln. Jest to wóz, którego drabina sięgnie od teraz bezpośrednio do dachu każdego bloku w Suwałkach.