Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w szpitalu wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach:

1. Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przygranicza – realizacja w latach 2010-2011 w ramach PEWT Polska-Litwa.

Wartość inwestycji: 4.781.489,97zł

Dofinansowanie PEWT Polska-Litwa: 3.714.369,05 zł

Środki budżetu Województwa: 650.279,59 zł

Środki własne Szpitala: 416.841,33 zł

Zakres:

- Remont oddziału chirurgii ogólnej

- Dostawy aparatury i sprzętu medycznego

- Wykonanie zadaszenia i wejścia głównego do budynku szpitala

2. Termomodernizacja budynków – realizacja w latach 2010-2011 w ramach RPO WP

Wartość inwestycji: 4.373.554,84 zł

Dofinansowanie RPO WP: 2.815.945,63 zł

Środki budżetu Województwa: 934.875,59 zł

Środki własne Szpitala: 622.733,62 zł

Zakres:

- Docieplenie budynków głównych szpitala

- Docieplenie budynku kuchni

- Wykonanie instalacji solarów

- Wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach głównych

Inwestycja pozwoli ograniczyć koszty o ok. 180-200 tys. zł rocznie.

3. Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej. Inwestycja realizowana w latach 2010-2012

Wartość inwestycji: 10.636.747,14 zł

Dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 9.041.237,82 zł

Środki budżetu Województwa: 1.063.668,66 zł

Środki własne Szpitala: 531.840,66 zł

Zakres:

- Przebudowa SOR wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej

- Wykonanie dróg dojazdowych do lądowiska i oświetlenie wskaźnika wiatru

4. Modernizacja i przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej, modernizacja oddziału chirurgii 1 dnia, modernizacja klimatyzacji na potrzeby tych jednostek - w ramach projektu „Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym”

Inwestycja realizowana w latach 2010-2012.

Wartość inwestycji: 10.943.740,09 zł

Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska: 5.306.355,09 zł

Środki budżetu Województwa: 5.470.081,59 zł

Środki własne Szpitala: 167.303,41 zł

5. Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Szpitala na potrzeby realizacji projektu SOR i OIT - modernizacja Stacji Dializ wraz z przebudową Oddziału Nefrologii. Inwestycja zrealizowana w 2011 r.

Wartość inwestycji: 3.005.960 zł.

Środki budżetu Województwa: 3.000.000 zł

Środki własne Szpitala: 5.960 zł

6. Budowa łącznika komunikacyjnego w celu zapewnienia prawidłowego ciągu komunikacyjnego w Szpitalu, łączącego SOR z lądowiskiem – realizacja 2011 r.

Wartość inwestycji: 200.000 zł

Środki budżetu Województwa: 197.613,41 zł

Środki własne Szpitala: 2.386,59 zł

7. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń kuchni na potrzeby przenoszonego z ul. Bulwarowej Oddziału Zakaźnego. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Wartość inwestycji: 3.498.794 zł

Środki budżetu Województwa: 3.404.941,22 zł

Środki własne Szpitala: 93.852,78 zł

8. Zakup tomografu komputerowego – 2011 r.

Wartość inwestycji: 2.519.796,12 zł

Środki budżetu Województwa: 1.999.599,16 zł

Środki budżetu Miasta Suwałk: 500.000 zł

Środki własne Szpitala: 20.196,96 zł

9. Modernizacja parkingu szpitalnego - 2011 r.

Wartość inwestycji: 148.066 zł – środki własne Szpitala

Wprowadzono odpłatność za parkowanie, automatyzacja opłat

10. Roboty remontowe dachów: budynku „D”, budynku pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii – realizacja 2012 r.

Wartość inwestycji: 206.300 zł

Środki budżetu Województwa: 204.237 zł

Środki własne Szpitala: 2.063 zł

11. Modernizacja Centralnej sterylizacji wraz z zakupem sprzętu

Wartość inwestycji: około 2.700.000 zł

12. Otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego

Najważniejsze inwestycje realizowane:

1. Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego

2. Remont i modernizacja Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej

3. Przeniesienie Oddziału Laryngologicznego i Pracowni Endoskopii