Remont Muzeum Okręgowego

Muzeum w sierpniu 2011 roku

Generalny remont muzeum rozpoczął się 10 września 2009 roku i zakończył w sierpniu 2011 roku. Na czas remontu, czyli dwa lata, działalność wystawiennicza placówki została zawieszona. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnej Resursy Obywatelskiej, który został wybudowany latach 1912-1913, co czyni go jednym z najstarszych budynków w Suwałkach. Gmach przeszedł kompleksowy remont wraz z częściową przebudową. Ponadto zagospodarowany został teren przyległy, a muzeum zostało doposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy i audio-wizualny.

Zabytkowy budynek muzeum po przebudowie charakteryzuje się następującymi parametrami:

– kubatura: 8.500 m3 (wzrost o 300 m3),

– powierzchnia użytkowa: 1.906,80 m2 (wzrost o 47,4 m2), w tym m.in.:

▪ 729,1 m2 (13 sal) nowoczesnej powierzchni wystawienniczej i
prezentacyjno-edukacyjnej umożliwiającej prezentację zbiorów z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu audio-wizualnego,

▪ 208,6 m2 (10 pomieszczeń) powierzchni magazynowej dostosowanej do bezpiecznego przechowywania zbiorów.

Gmach muzeum w trakcie remontu w 2009 roku

Przebudowa miała na celu zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach, gwarantującego lepszą ekspozycję i ochronę zbiorów oraz kształtowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej w regionie. Przebudowa wnętrz, poprawa dostępności muzeum oraz uzyskanie dodatkowej powierzchni wystawienniczo-edukacyjnej umożliwiło instytucji rozszerzenie aktywności w sferze kultury.

Remont Muzeum Okręgowego w Suwałkach kosztował blisko 8 mln zł.

Fotorelacje z powstawania inwestycji