Niepubliczna szkoła "Akademia Dzieci Ciekawych Świata" w budynku przy ul. Młynarskiego 2

Budynek przy ul. E. Młynarskiego 2 jesienią 2012 roku

W 2012 roku zakończyła się przebudowa budynku przy ul. E. Młynarskiego 2. W ciągu dwóch lat obiekt został gruntownie przebudowany i rozbudowany. Obiekt powiększył się także o salę gimnastyczną. To wszystko w ramach prywatnej inwestycji "Akademia Dzieci Ciekawych Świata".

Działająca pod taką nazwą placówka jest pierwszą w Suwałkach niepubliczną szkołą oferująca nauczanie na wszystkich trzech podstawowych szczeblach edukacji. Od września 2012 roku w budynku działa Niepubliczne Przedszkole, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum.