Odcinek Mostu Energetycznego Polska-Litwa przebiegający przez SuwałkiBudowa odcinka mostu w Suwałkach w kwietniu 2015 roku

Budowa odcinka mostu energetycznego Polska-Litwa położonego na terenie Suwałk trwała w latach 2014-2015. Połączenie energetyczne przebiega przez tereny rolnicze w północnej części miasta graniczące ze wsią Krzywólka. Długość linii elektroenergetycznej na terenie Suwałk wynosi około 1,6 km. Inwestycja umożliwiła połączenie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy, tym samym umożliwiona została wymiana energii pomiędzy krajami.

Na terenie Suwałk powstało sześć tzw. słupów przelotowych. Prace budowlane na terenie miasta rozpoczęły się w lipcu 2014 roku. W grudniu zakończono budowę fundamentów. Wiosną 2015 roku rozpoczęły się prace przy budowie konstrukcji stalowych słupów. Jednym z ostatnich etapów inwestycji, a z pewnością najbardziej widowiskowym, będzie zawieszanie przewodów na słupach. Do tego zadania w wielu miejscach polsko-litewskiego połączenia zapowiedziano użycie helikoptera. Dzięki niemu najpierw między słupami została poprowadzona metalowa lina. Dopiero później przy jej użyciu bezkolizyjnie zostały poprowadzone przewody elektryczne.

Most energetyczny Polska-Litwa to ogromny projekt składający się z 11 elementów po stronie polskiej zlokalizowanych w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Wybudowane zostały nowe linie jak i stacje elektroenergetyczne. Ich realizacja kosztowała ponad 1,8 mld zł. Inwestycja była dofinansowana z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.


Ilustracja przedstawia przebieg odcinka mostu energetycznego od Ełku do granicy Polski

Przez Suwałki przebiega fragment odcinka wybudowanego w ramach projektu „Linia 400 kV Ełk - Granica RP (kierunek Alytus)”. Trasa linii przebiega od stacji Ełk Bis do granicy Polski i dalej do stacji Alytus - po stronie litewskiej. Jej koszt to ponad 570 mln zł. Inwestycja pozwoliła na połączenie dwóch niezsynchronizowanych systemów przesyłowych energii elektrycznej Polski (linia o napięciu 400 kV) i Litwy (linia o napięciu 330 kV). Długość linii na kierunku Ełk – Granica RP to około 112 kilometrów.

Realizacja całej inwestycji po stronie polskiej zakończyła się z końcem 2015 roku, a odcinek przebiegający przez Suwałki w III kwartale 2015 roku.