Park Wiatrowy Suwałki

Park Wiatrowy pod Suwałkami to największa tego typu inwestycja w Polsce. Inwestorem jest niemiecki koncern energetyczny Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG. RWE zakończyła ostatni etap inwestycji w Park Wiatrowy Suwałki w 2009 roku. Uruchomienie suwalskiej farmy zwiększyło produkcję energii wiatrowej w Polsce o blisko 10 procent w stosunku do poprzedniego roku. Inwestycja w Suwałkach jest pierwszą z szeregu projektów energetyki wiatrowej, realizowanych przez RWE w naszym kraju.

fot. Wikipedia, autor GaTri

Początki inwestycji sięgają 2003 roku. Po odpowiednim zbadaniu terenu przez pracowników, rok później – w 2004 roku zostały postawione maszty pomiarowe, które stały do końca 2006 roku. W następnych miesiącach wydano pozwolenie na budowę i przystąpiono do wybudowania dróg dojazdowych i montażu elementów farmy wiatrowej. Suwalskie wiatraki pochodzą z duńskiej fabryki – Brande, z skąd były transportowane do litewskiej Kłajpedy statkiem. Następnie elementy wiatraka przewożono specjalnymi ciężarówkami do ładunków wielkogabarytowych. Do przejazdu przez miasto zostały specjalnie przystosowane ulice Pułaskiego, Reja oraz Szpitalna i została wybudowana ulica Armii Krajowej. Oficjalne uruchomienie Parku Wiatrowego Suwałki nastąpiło 26 października 2009 roku.

Wiatraki mają po sto metrów wysokości, każdy o mocy ponad 2 megawatów Turbiny wytwarzają przynajmniej 80 mln kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie, co odpowiada potrzebom 40 tysięcy gospodarstw domowych.

Ogólne informacje o Parku Wiatrowym Suwałki

Typ turbiny wiatrowej Siemens SWT-2.3-93
Moc nominalna 2,300 kW
Liczba turbin 18
Łączna moc 41,400 kW
Roczna produktywność Przynajmniej 80,000,000 kWh/rok
Średnica wirnika 92,8 m
Wysokość piasty 103 m
Minimalna prędkość wiatru 4 m/s
Pełna moc od 13-14 m/s
Maksymalna prędkość wiatru 25 m/s
Uniknięte emisje CO2 Przynajmniej 80,000 t CO2/rok

źródło informacji:wiatraki.suwalki.pl
źródło zdjęć:pl.wikipedia.org