Plac Europejski

Tak prezentuje się wyremontowany odcinek ul. Kościuszki obecnie

(fot. um.suwalki.pl)

Inwestycja o nazwie Plac Europejski ma na celu odrestaurowanie zabytkowej części Śródmieścia i przywrócenie jej wizeruneku historycznej oraz jednolitej architektonicznie, co zostało zaniechane w drugiej połowie XX wieku. Obszar, który obejmuje przedsięwzięcie to ulice okalające Park im. Konstytucji 3 Maja. W jego obrębie znajdują się jedne z najbardziej wartościowych architektonicznie zabytków Suwałk: Ratusz, Konkatedra św. Aleksandra, Koścół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego czy gmach I Liceum im. Marii Konopnickiej. Podjęte działania mają na celu podniesienie rangi i prestiżu tej części miasta oraz przywrócenie temu miejscu funkcji ośrodka kulturalnego i turystycznego.


Część Placu Europejskiego zrealizowana w I etapie

Pierwszym krokiem ku przywróceniu ładu architektonicznego jest wymiana nawierzchnii na odcinkach ulic okalających park. Powszechny asfalt oraz betonowe kostki i krawężniki wymieniono na kostkę kamienną uzupełnianą płytami kamiennymi. Nawierzchnia ma wyróżniać historyczny charakter tego miejsca oraz imitować starą nawierzchnię, tzw. kocie łby. Poza jednolitą nawierzchnią w opisywanym kwartale, ujednolicono także oświetlenie uliczne - zamontowano stylizowane latarnie. W ramach inwestycji usunięto mało estetyczne kioski handlowe oraz podjęto działania mające na celu uporządkowanie reklam. Zadbano również o elementy małej architektury - stylizowane śmietniki, kwietniki itd. Poza kwestiami estetycznymi na opisywanym terenie wykonano stosowne uzbrojenie terenu, instalacje elektryczne, wodociągowe i sieć ciepłowniczą.

Pierwsze prace ruszyły w 2006 roku. Cała inwestycja zostanie zrealizowana w trzech etapach. Większa część funduszy pochodzi spoza miejskiego budżetu. Włodarze miasta przy realizacji projektu wykorzystują projekty, które umożliwiają dofinansowanie inwestycji.

I etap

Realizacja I etapu inwestycji

(fot. um.suwalki.pl)

W latach 2006-2007 został zrealizowany I Etap tej inwestycji. Wówczas wybrukowano fragment ulicy Kościuszki, Mickiewicza oraz skrzyżowanie ulic Kościuszki- Mickiewicza- Waryńskiego.

Inwestycja pochłonęła blisko 5 mln zł, a część środków została pozyskana przy współpracy z litewskim miastem Alytus w ramach programu sąsiedzkiego Litwa, Polska, Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – projekt nr 2005-067- „Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Soda w Alytusie”.

II etap

W 2010 roku suwalski samorząd rozpoczął starania o pozyskanie środków na realizację II etapu inwestycji. Władze miasta złożyły dwa wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia i początkowo przewidywały rozpoczęcie prac jeszcze w 2011 roku. Koszt realizacji II etapu oszacowano na ok. 2 mln euro.

Projekt zmian przeprowadzonych w II etapie inwestycji

Wnioski o dofinansowanie projektu miasto złożyło do dwóch programów: polsko-litewskiego i polsko-rosyjskiego. W pierwszym przypadku środki unijne stanowiłyby 85 procent, zaś w projekcie realizowanym wspólnie z Rosjanami dofinansowanie stanowiłoby 90 procent kosztów. Suwalski ratusz musiał czekać na ostateczną ocenę polsko-rosyjskiego projektu do połowy 2011 roku. Projekt zaopiniowano pozytywnie i ze względu na wyższą kwotę dofinansowania zdecydowano się na przeprowadzenie inwestycji we współpracy z Rosjanami.

Projekt pod nazwą „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie trans granicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja prezydent Suwałk ostatecznie podpisał w grudniu 2011 roku. W marcu 2013 roku przetarg wygrała białostocka firma "Sokolik", która zobowiązała się do wykonania przebudowy za blisko 4mln zł. Budowa trwała rok.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego przebudowano na przełomie 2013 i 2014 roku

Kwota za którą wykonawca zobowiązał się do zrealizowania przebudowy czyli 3 958 000 złotych - była niższa niż pozyskane dofinansowanie zatem miasto zdecydowało się na wydanie reszty pieniędzy na przebudową ul. Chłodnej oraz niewyremontowanego odcinka ul. Mickiewicza przy I Liceum Ogólnokształcącym. Obie inwestycje zrealizowano w 2014 roku - więcej przeczytasz tutaj.

W ramach tego etapu na przełomie 2013 i 2014 roku przebudowano Plac Piłsudskiego oraz dwa skrzyżowania: ulicy Chłodnej z Kościuszki, oraz Placu Piłsudskiego z ul. Hamerszmita.

Przebudowa ul. Chłodnej i odcinka ul. Mickiewicza
Przebudowa ul. Chłodnej i odcinka ul. Mickiewicza była możliwa dzięki oszczędnościom, które udało się pozyskać w ramach przebudowy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dofinansowanie, które udało się pozyskać ratuszowi na realizację tej inwestycji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, wyniosło blisko 1,3 mln euro - co w przeliczeniu dało ponad 5,4 mln zł. Przebudowa pl. Piłsudskiego kosztowała niecałe 4 mln zł, zatem włodarze miasta zdecydowali się przekazać zaoszczędzone pieniądze na realizację dalszych odcinków tzw. Placu Europejskiego.

Wymiany nawierzchni na ul. Chłodnej dokonano w 2014 roku

W marcu 2014 roku podpisano umowę z z białostocką firmą Sokolik, która była również wykonawcą przebudowy pl. Piłsudskiego, na przebudowę ul. Chłodnej. Koszt inwestycji wyniósł 1,085 mln zł, a wkład miasta w przebudowę wyniósł 10% tej kwoty - tyle co przy poprzedniej realizacji w ramach programu.

Przebudowa trwała pół roku a w jej ramach wymieniono nawierzchnię deptaka (kostka betonowa) na płyty kamienne, a także oświetlenie i ławki. Utwardzono również plac za tzw. Promenadą. Wszystko wykonano w taki sposób, aby całość komponowała się z wyremontowanym pl. Piłsudskiego oraz niedawno generalnie przebudowanym pl. Konopnickiej.

Z zaoszczędzonych pieniędzy udało się również jesienią 2014 roku wyremontować odcinek ul. Mickiewicza przy I Liceum Ogólnokształcącym, tak aby był również dopasowany do granitowej nawierzchni chodnika przy sąsiadującym Ratuszu Miejskim.

III etap

Trzeci etap budowy Placu Europejskiego zakłada przebudowę ul. Hamerszmita położonej wzdłuż parku oraz skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Realizacja tego etapu inwestycji, nie jest jeszcze określona w czasie.