Podsumowanie inwestycji miejskich dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2004-2014

Projekty zrealizowane przez Miasto Suwałki jak i również jednostki miejskie podległe Miastu w latach 2004-2014 wyniosły ok. 566.453.405,00 zł, dofinansowanie natomiast sięgnęło ok. 351.456.331,00zł. W ich ramach zrealizowanych zostało 51 projektów infrastrukturalnych.

 • Aquapark z pływalnią
 • Wartość całkowita projektu: 46.616.672,32 PLN
  Wysokość dofinansowania ogółem: 22.799.278,10 PLN (50%)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 19.379.386,38 PLN (42,50%)
  – środki budżetu państwa 3.419.891,72 PLN (7,50%)
  Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 r. – kwiecień 2011 r.

 • Adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w ZS 6
 • Całkowita wartość projektu: 1 666 478,51 PLN
  Wartość dofinansowania: 916 563,18 PLN
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 916 563,18 PLN
  Termin realizacji projektu: luty 2011 – wrzesień 2011

 • Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach – II etap
 • Całkowita wartość projektu: 539 690,96 EUR
  Wartość dofinansowania: 458 737,31 EUR (85%)
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 458 737,31 EUR (85%)
  Termin realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 31.10.2014 r.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach, etap I
 • Wartość całkowita projektu: 18 831 273,40 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 684 331,94 PLN
  - Fundusz Spójności 10 684 331,94 PLN

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach, etap II
 • Wartość całkowita projektu: 39 095 547,04 PLN
  Wartość dofinansowania: 22 613 481,81 PLN (85%)
  - Fundusz Spójności 22 613 481,81 PLN (85%)

 • Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki
 • Wartość całkowita projektu: 11.259.275,59 zł
  Wartość dofinansowania: 7.732.006,30 zł
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 7.732.006,30 zł
  Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 – czerwiec 2009

 • Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej
 • Całkowita wartość projektu: 9.414.143,75 zł
  Wartość dofinansowania: 8.229.030,21 zł
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 8.229.030,21 zł
  Termin realizacji projektu: styczeń 2012-maj 2014

 • Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych
 • Całkowita wartość projektu: 3 499 893,60 EUR
  Wartość dofinansowania: 2 932 409,56 Euro (85%)
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 932 409,56 Euro (85%)
  Termin realizacji projektu: sierpień 2009 r. – sierpień 2011 r.

 • Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgr.
 • Całkowita wartość projektu: 2 055 858,46 EUR
  Wartość dofinansowania: 1 850 272,61 EUR
  - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) 1 850 272,61 EUR
  Termin realizacji projektu: styczeń 2013 – grudzień 2014 r.

 • Poprawa warunków kształcenia w ZS 4
 • Całkowita wartość projektu: 1 592 225,27 PLN
  Wartość dofinansowania: 873 456,06 PLN
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 873 456,06 PLN
  Termin realizacji projektu: marzec 2011 – wrzesień 2011

 • Przebudowa hali sportowej OSIR
 • Wartość całkowita projektu: 6.401.127,55 zł
  Wartość dofinansowania: 3.283.274,25 zł (55%)
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3.283.274,25 zł (55%)
  Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 – czerwiec 2010

 • Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (ul. Wigierska do Grunwaldzkiej przez rzekę)
 • Całkowita wartość projektu: 18 573 722,35 zł
  Wartość dofinansowania: 9.884.787,97 zł
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 9.884.787,97 zł

 • Przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w Suwałkach
 • Wartość całkowita projektu: 24.336.477,68 zł
  Wartość dofinansowania: 14.457.000,00 zł
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 14.457.000,00 zł
  Termin realizacji projektu: kwiecień 2005 – październik 2006

 • Poprawa jakości wody w Suwałkach” – Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021
 • Wartość całkowita projektu: 12 468 000 EUR
  Wartość dofinansowania: 6 234 000 EUR
  - Fundusz Spójności 6 234 000 EUR
  Termin realizacji projektu: 2003-2006

 • Projekt ISPA/FS „Poprawa jakości wody w Suwałkach – II etap
 • Wartość całkowita projektu: 5 240 638,64 PLN
  Termin realizacji projektu: marzec 2007 - grudzień 2007

 • Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach
 • Całkowita wartość projektu: 2 763 667,14 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 974 532,08 PLN
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 974 532,08 PLN
  Termin realizacji projektu: maj 2011 – listopad 2013

 • Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego
 • Wartość całkowita projektu: 10.350.826,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 7 431 009,18 PLN
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 7 431 009,18 PLN
  Termin realizacji projektu: wrzesień 2009 r. – październik 2011 r.

 • Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach
 • Całkowita wartość projektu: 21.895.699,90 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 575 056,46 PLN
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 10 483 895,25 PLN
  - Budżet Państwa 91 161,21 PLN
  Termin realizacji projektu: czerwiec 2010 r. – listopad 2011 r.

 • Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap I kamienica przy ul. Kościuszki 82
 • Wartość całkowita projektu: 4.523.006,41 zł
  Wartość dofinansowania:
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.515.667,96 zł
  - Budżet Państwa 335.422,40 zł
  Termin realizacji projektu: sierpień 2005-wrzesień 2006

 • Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i w otulinie parków narodowego i krajobrazowego – I etap
 • Wartość całkowita projektu: 7.192.718,23 zł
  Wartość dofinansowania: 4.821.416,93 zł
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 4.821.416,93 zł
  Termin realizacji projektu: kwiecień 2006 – październik 2006

 • Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic w Śródmieściu Suwałki – etap III kamienice przy Kościuszki 78 i 78A
 • Wartość całkowita projektu: 4.917.706,25 zł
  Wartość dofinansowania: 2.764.565,66 zł
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.764.565,66 zł
  Termin realizacji projektu: lipiec 2007 – sierpień 2008

 • Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miesto Sodas w Alytusie
 • Wartość projektu: 1.593.661,10 EUR (w tym miasto Suwałki – 1.293.661,10 EUR)
  Wartość dofinansowania: 1.195.245,82 EUR (w tym miasto Suwałki – 970.245,82 EUR)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.195.245,82 EUR
  Termin realizacji projektu: lipiec 2006 – lipiec 2007

 • Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Litwy i Polski
 • Wartość projektu (po stronie polskiej): 253.880,72 EUR
  Wartość dofinansowania: 190.410,51 EUR
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 190.410,51 EUR
  Termin realizacji projektu: czerwiec 2006 - marzec 2008

 • Rozwój infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko-litewskim
 • Wartość projektu: 438.139,62 EUR (w tym miasto Suwałki 295.832,02 EUR)
  Wartość dofinansowania: 328.604,71 EUR (w tym miasto Suwałki 221.874,01 EUR)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 328.604,71 EUR
  Termin realizacji projektu: czerwiec 2006 – marzec 2008

 • Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko-litewskim
 • Wartość projektu: 548.562,00 EUR (w tym miasto Suwałki – 69.296,00 EUR)
  Wartość dofinansowania: 410.324 EUR (w tym miasto Suwałki – 51.833,40 EUR)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 410.324 EUR
  Termin realizacji projektu: maj 2006 – listopad 2006

 • Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych i pieszych na pograniczu polsko-litewskim
 • Wartość projektu: 1.282.633,18 EUR (w tym miasto Suwałki – 35.000,00 EUR)
  Wartość dofinansowania: 961.974,88 EUR (w tym miasto Suwałki – 26.250,00 EUR)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 961.974,88 EUR
  Termin realizacji projektu: czerwiec 2006 – marzec 2007

 • Rozwój infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko-litewskim
 • Wartość projektu: 438.139,62 EUR (w tym miasto Suwałki 295.832,02 EUR)
  Wartość dofinansowania: 328.604,71 EUR (w tym miasto Suwałki 221.874,01 EUR)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 328.604,71 EUR
  Termin realizacji projektu: czerwiec 2006 – marzec 2008

 • Sala koncertowo-teatralna
 • Całkowita wartość projektu: 40.559.476,38 zł
  Wartość dofinansowania: 19.989.405,19 zł
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 19.989.405,19 zł
  Termin realizacji projektu: lipiec 2010 – wrzesień 2013 r.

 • Termomodernizacja ZS 4
 • Całkowita wartość projektu: 1 931 223,24 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 301 784,25 PLN (75%)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 301 784,25 PLN (75%)
  Termin realizacji projektu: maj 2009 r. – grudzień 2010 r.

 • Termomodernizacja ZS 6
 • Całkowita wartość projektu: 2 030 578,39 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 350 410,24 PLN (75%)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 350 410,24 PLN (75%)
  Termin realizacji projektu: czerwiec 2007 r. – listopad 2010 r.

 • Termomodernizacja ZS 8
 • Całkowity koszt kwalifikowany: 1 088 678,49 EUR
  Wartość dofinansowania: 925 376,71 EUR
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 925 376,71 EUR
  Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

 • Transport publiczny miasta oraz gminy Suwałki – etap II
 • Wartość całkowita projektu: 20.480.667,36 zł
  Wartość dofinansowania: 15.905.561,34 zł
  Termin realizacji projektu: maj 2009 r. – lipiec 2011 r.

 • Ulica Reja
 • Wartość całkowita projektu: 36.185.754,82 PLN
  Wartość dofinansowania: 30.094.562,90 PLN (90%)
  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 30.094.562,90 PLN (90%)
  Termin realizacji projektu: lipiec 2009 r.- grudzień 2010 r.

 • Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap

Wartość całkowita projektu: 14 181 370,68 PLN
Wartość dofinansowania: 12 759 469,79 PLN<
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 12 759 469,79 PLN
Termin realizacji projektu: lipiec 2013 – październik 2014

Jeżeli do tych projektów dodamy ogólne zestawienie projektów Miasta oraz podmiotów prywatnych to liczba projektów wyniesie 259. Ich całkowita wartość to 843 015 269,41 zł, a dofinansowanie wyniosło 414 680 596,62 zł.