Przebudowa kamienicy przy ul. Sejneńskiej 18 na mieszkania socjalne

Urząd Miasta w lutym 2012 roku ogłosił przetarg na przebudowę zabytkowego budynku pokoszarowego mieszczącego się przy ul. Sejneńskiej 18. W ramach przeprowadzonych prac przebudowy lokali wewnątrz budynku powstało 47 mieszkań socjalnych. Prace zostały przeprowadzone dwuetapowo. Gruntowna przebudowa obiektu została przeprowadzona w latach 2012-2013.

W ramach rozstrzygniętego w marcu 2012 roku przetargu, wykonawca zobowiązał się do wykonania wszelkich prac do październik 2013 roku. Przedmiotem zamówienia było "wykonanie prac adaptacyjnych budynku wraz z przeprowadzeniem remontu kapitalnego w zakresie zmian funkcjonalnych, konstrukcyjno – budowlanych (przebudową wewnętrzną ) i wykończeniowych wraz z przebudową i wykonaniem nowych instalacji technicznych wewnętrznych i przyłączy infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem przyległego terenu".


Zdjęcia budynku sprzed przebudowy

Prace prowadzone były dwuetapowo w obiekcie częściowo czynnym.

Pierwszy etap obejmował wykonanie robót części zachodniej budynku, tj. w pierwszej klatce schodowej. W wyniku czego powstały 22 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 975,00 m. kw, które zostały oddane do użytku w styczniu 2013 roku.

Drugi etap prac obejmował wykonanie prac w dwóch pozostałych klatkach (tj. klatce środkowej i wschodniej) w ramach czego wyremontowano 25 istniejących lokali mieszkalnych.

Łącznie prace remontowe przeprowadzono na powierzchni blisko 3,5 tys. m. kw. Wykonane zostały prace budowlane na zewnątrz i adaptacyjne wewnątrz budynku, a także nowe instalacje techniczne. Wewnątrz budynku powstały m.in. nowe ścianki działowe i posadzki. Ściany zostały ocieplone od wewnątrz. Niezbędna była wymiana dachu, okien i drzwi.

Uporządkowano także teren wokół kamienicy, wyburzono przyległy budynek gospodarczy a w jego miejscu powstał m.in plac zabaw dla dzieci.