Przebudowa Placu Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami

Przebudowany odcinek ul. Kościuszki

Przebudowa placu św. Krzyża rozpoczęła się wiosną i skończyła jesienią 2011 roku. Przedsięwzięcie miało związek z ówcześnie powstającym hipermarketem Tesco, który generowałby dodatkowy ruch drogowy w tamtym miejscu. Stąd pomysł budowy ronda turbinowego i modyfikacji sąsiednich ulic, co miało na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część kosztów przebudowy poniósł koncern Tesco.

Przebudowa placu św. Krzyża, jak umownie nazwano tą inwestycję (de facto przedsięwzięcie obejmowało teren od ul. Reja po ul. Sikorskiego) była jedną z najważniejszych inwestycji drogowych miasta w 2011 roku, bowiem dotyczyło arterii łączącej osiedle Północ ze Śródmieściem. Dlatego zdecydowano się aby przebudowa toczyła się w okresie letnim.

Plany przebudowy

W grudniu 2010 roku został ogłoszony przetarg na przebudowę, a z kolei w kwietniu 2011 roku rozpoczęły się pierwsze prace. Prace musiały być intensywne również z tego powodu, że koncern Tesco zaplanował na grudzień otwarcie budowanego hipermarketu.

Tutaj znajdziesz szczegółową informację dotyczącą specyfikacji przetargu na modernizację placu, którą zamieściliśmy w grudniu 2010 roku.

Zakres robót obejmował kompletną przebudowę skrzyżowań drogowych: Kościuszki, Dwernickiego, Sikorskiego oraz Kościuszki z Żeromskiego. Natomiast skrzyżowanie ulic T. Kościuszki, Gen. K. Pułaskiego, M. Reja, Szpitalnej, G. Narutowicza zostało przebudowane na typ ronda turbinowego. Przebudowany plac ma znosić obciążenie 4 Kategorii Ruchu. Wybudowane zostały zatoki autobusowe, nowe chodniki i dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Zamontowano nowe oświetlenie uliczne i oznakowanie drogowe. Przebudowa wymagała odpowiedniego dostosowania zieleni, co wiązało się z wycinką kolidujących drzew.

Pieniądze na realizację inwestycji zostały pozyskane przez lokalny samorząd od koncernu Tesco. To on zaoferował miastu partycypację w kosztach inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu, a w zamian otrzymał pozwolenie na budowę hipermarketu w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Św. Krzyża.

ZDJĘCIA ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI
FOTORELACJE Z REALIZACJI INWESTYCJI