Przebudowa ul. Świerkowej - II etap - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Kolejowej

Przebudowa ul. Świerkowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kolejowej będzie miała miejsce w 2016 roku. Koszt inwestycji to blisko 3,8 mln złotych.
Stan ulicy przed przebudową, w marcu 2016 roku.

Ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w lutym 2016 roku. W marcu została podpisana umowa z firmą PDM Suwałki, która zobowiązała się wykonać inwestycję za blisko 3 mln 787 tys. złotych. Całość robót zakończono do końca października, jednak kluczowy odcinek od ronda na Jana Pawła do ul. Klonowej został otwarty już latem.

Ulica przeszła całkowitą modernizację. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię, powstały ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy i zatoczki autobusowe oraz nowe oświetlenie. Ponadto przebudowana została kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna oraz instalacje wodne i kanalizacyjne.

Z tego względu wkład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji to ponad 51 tys. zł. Ponad 1 mln 748 tys. zł to środki finansowe pozyskane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Resztę pieniędzy stanowił wkład Miasta Suwałki.

Realizacja przebudowy odcinka została podzielona na dwie części, pod względem zachowania przejezdności na dwóch odcinkach ulicy.


Projekt przebudowy ul. Świerkowej

W pierwszej kolejności przebudowany został odcinek od skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Nowomiejską i Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Klonową (wraz ze skrzyżowaniem). W drugiej części został przebudowany odcinek od skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Klonową do skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Kolejową. W trakcie robót drogowcy mieli zatem możliwość całkowitego zamknięcia jezdni na czas prowadzonych prac, ale na odcinkach zapewniających możliwość objazdu dla dróg krzyżujących się.