Przebudowa ul. 41 Pułku Piechoty

Przebudowana ulica latem 2016 roku

Ulica 41 Pułku Piechoty została przebudowana w 2016 roku. Koszt inwestycji to ponad 433 tys. złotych.

Ulica 41 Pułku Piechoty to mała uliczka na osiedlu Powstańców Wielkopolskich, która dotychczas miała nawierzchnię gruntową.

Ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w styczniu 2016 roku. Przetarg zwyciężyła suwalska firma REM-BUD, która zobowiązała się zrealizować inwestycję za blisko 433 tys. złotych. Przebudowa ulicy zakończyła się z końcem lata 2016 roku.

Plany przebudowy ulicy.

Ulica przeszła kompletną metamorfozę. Powstały chodniki, parkingi, zjazdy do posesji i asfaltowa jezdnia. W zakres inwestycji weszła także budowa kanalizacji deszczowej i instalacji wodociągowej wraz z przyłączami.