Przebudowa ul. Bakałarzewskiej - II etap
Odcinek ul. Bakałarzewskiej po przebudowie w lutym 2016 roku

Ulica Bakałarzewska została przebudowana na odcinku od stacji paliw do granic administracyjnych miasta w 2015 roku.

Prace na Bakałarzewskiej rozpoczęły się na początku sierpnia. W trakcie wakacji, gdy zrywano stary asfalt, wprowadzono na niej ruch wahadłowy. Następnie przystąpiono do prac budowlanych przy poboczach i ścieżce rowerowej. Budowa zakończyła się na początku października.

Na kilometrowym odcinku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 została kompletnie wymieniona nawierzchnia. Wybudowane zostały dwie zatoczki autobusowe z kostki kamiennej oraz miejsca postojowe. Ścieżka rowerowa została wykonana z nawierzchni asfaltowej. W ramach prac wykonane zostały również pobocza z kruszywa naturalnego oraz wyprofilowano i uporządkowano rowy przydrożne.

Przebudowa drogi kosztowała ponad 2,3mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013.