Przebudowa ul. Buczka (etap II)

Nowy wyremontowany odcinek ul Buczka w październiku 2014 roku

W latach 2013-2014 przeprowadzono gruntowną modernizację na niewyremontowanym dotychczas odcinku ul. Mariana Buczka. Remont został przeprowadzony na odcinku od ronda na ul. Warszawskiej do skrzyżowania z nowym łącznikiem ul. Buczka z ul. Sportową. Inwestycja jest kontynuacją przebudowy ul. Buczka - o której możesz przeczytać tutaj w dziale inwestycji zrealizowanych.

Całkowity zakres inwestycji przedstawia informacja zamieszczona 18 stycznia 2012 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta. Notatka informowała o przystąpieniu do przeprowadzenia planowanej przebudowy ul. Buczka na jeszcze dłuższym odcinku niż to pierwotnie zakładano - etap II inwestycji. Treść tamtej informacji znajduje się poniżej:

Stan jeszcze niewyremontowanego odcinka ul. Buczka w 2012 roku

Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że na wniosek Gminy Miasta Suwałki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 maja 2011 r. Nr OSGK.6220.30/2.2011.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Buczka w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp–Wydminy–Olecko–Raczki–Suwałki–Rutka Tartak, od km 85+968 do km 88+452” w zakresie:

- wprowadzenia dodatkowej konstrukcji jezdni na ul. Buczka na obciążenie ruchem KR3, na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Trzydziestolecia PRL,

- zwiększenia długości ulicy Buczka o 332 m (działka oznaczona nr geod. 32661), czyli po uwzględnieniu zmiany, przebudowa ul. Buczka łącznie obejmuje odcinek od km 85+636 do km 88+452,

- zmiany granic przebiegu przedsięwzięcia na działkach oznaczonych nr geod. 31977, 32662/10, 32656/5, 32646/2, rozszerzenia granic terenu w/w przedsięwzięcia o dodatkowe działki oznaczone nr geod. 32643/25, 32643/24 oraz części działek oznaczonych nr geod. 32645, 32655/1, 32643/14, 32656/6.