Przebudowa ul. Młynarskiego - I etap

Przebudowany pierwszy etap ul. Młynarskiego w czerwcu 2015 roku>

I etap przebudowy ul. Młynarskiego został przeprowadzony na przełomie 2014 i 2015 roku. Został on przeprowadzony w dwóch częściach.

Przebudowa ul. Młynarskiego rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku. Przebudowa drogi będzie wykonywana etapowo. Jesienią drogowcy wykonali pierwszą część inwestycji tj. wybudowali drogę na odcinku od ulicy Nowomiejskiej do przychodni lekarskiej. Wiosną 2015 roku robotnicy powrócili na Młynarskiego, aby wykonać drugą część zadania - fragment ulicy od przychodni lekarskiej do ulicy Moniuszki.

Modernizacja ulicy zakończyła się w czerwcu 2015 roku. Ulica została poszerzona, a jej nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej. Łącznie powstało 1,5 kilometra drogi i około 450 miejsc parkingowych.


Plany przebudowy ul. Młynarskiego

I etap przebudowy ul. Młynarskiego kosztował blisko 2,4 mln zł. W pokryciu kosztów partycypowały Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa (600 tys. zł) i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (400 tys. zł). Reszta zostanie pokryta z budżetu miasta.

Przebudowa ul. Młynarskiego na kolejnych odcinkach planowana jest w dwóch etapach. Według planów najpierw zostanie przebudowany odcinek od planowanego ronda przy przychodni lekarskiej do ul. Ogińskiego, a następnie odcinek od ul. Ogińskiego do ul. Chopina. Prace miałyby zakończyć się w 2016 roku.