Przebudowa ul. Młynarskiego - II etap


Stan ulicy przed przebudową

II etap przebudowy ul. Młynarskiego został przeprowadzony w 2016 roku. Koszt inwestycji to blisko 614 tys. złotych.

Przebudowa ul. Młynarskiego została podzielona na trzy odcinki. Jako pierwszy został przebudowany odcinek od przychodni lekarskiej do ul. Ogińskiego (na przełomie 2014 i 2015 roku). Następnie przebudowany zostanie odcinek przychodni do ul. Ogińskiego, a jako trzeci - odcinek od ul. Ogińskiego do ul. Chopina.

Ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy II etapu przebudowy ul. Młynarskiego w lutym 2016 roku. W kwietniu została podpisana umowa z firmą PGK Gołdap, która zobowiązała się wykonać inwestycję za blisko 614 tys. złotych. Całość robót zakończyła się latem 2016 roku.


Plany przebudowy ul. Młynarskiego

Droga została poszerzona, jej nawierzchnia została wykonana z polbruku, po obu stronach wykonano chodnik o szerokości 2 metrów. Powstały też nowe miejsca do parkowania i oświetlenie.

O pierwszym etapie tej inwestycji możesz przeczytać w tym artykule w zakładce Inwestycji Zrealizowanych. I etap przebudowy ul. Młynarskiego kosztował blisko 2,4 mln zł.