Przebudowa ul. Mereckiego

Przebudowany odcinek ul. Mereckiego

Przebudowa ul. Mereckiego trwała od wiosny do jesieni 2011 roku. Jej koszt wyniósł ponad 2,3 mln zł, ale 50% środków pochodziło z budżetu państwa. Zmodernizowany został odcinek od ul. Utrata do ul. Kościuszki.

Ulica Mereckiego łączy drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką. Była budowana w połowie lat 80-tych i od tego czasu jezdnia uległa mocnemu zniszczeniu. Jej remont miejskie władze miały w planach od kilku lat. Przebudowa ul. Mereckiego to jeden z trzech drogowych projektów, o których dofinansowanie zabiegało miasto w 2011 roku. Dwa pozostałe to remont ul. Warszawskiej oraz Mieszka I.

W lutym 2011 roku został ogłoszony przetarg na modernizację ul. Mereckiego. Tutaj znajdziesz szczegółową informację dotyczącą specyfikacji przetargu na modernizację ulicy, którą zamieściliśmy w lutym 2011 roku. Prace rozpoczęły się w kwietniu.

Plany przebudowy ul. Mereckiego

W maju Wojewoda Podlaski i Prezydent Suwałk sfinalizowali umowę o włączeniu modernizacji ulicy w Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek. Umożliwiło to dotację z budżetu państwa w wysokości 50% wartości projektu.

Przeprowadzona została kompleksowa przebudowa ulicy. W skład robót weszło wykonanie instalacji teletechnicznych, elektrycznych, sanitarnych i wodociągowych. Zostały wykonane nowa jezdnia, chodniki i ścieżki rowerowe. Skrzyżowania i przejścia dla pieszych zostały nieco wyniesione ponad poziom jezdni i zbudowane z kostki kamiennej. Z takiego samego materiału wykonane zostay zatoczki autobusowe.

Przebudowę zakończono w październiku 2011 roku. Wyremontowane zostało 971 m drogi. Całkowita wartość przebudowy ulicy Mereckiego wyniosła 2,337 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa to 1,115 mln zł.

ZDJĘCIA ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI
FOTORELACJE Z REALIZACJI INWESTYCJI
WIZUALIZACJE INWESTYCJI