Przebudowa ul. Władysława Łokietka wraz z sięgaczami

Plany przebudowy ul. Łokietka

Ulica Władysława Łokietka wraz z sięgaczami została przebudowana w 2016 roku. Koszt inwestycji to blisko 1,25 mln złotych.

Ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w lutym 2016 roku. W marcu została podpisana umowa z firmą PGK Gołdap, która zobowiązała się wykonać inwestycję za blisko 1 mln 246 tys. złotych. Roboty zakończyły się z końcem lata 2016 roku.

Ulica przeszłą kompletną przebudowę na niezmodernizowanych dotychczas odcinkach. Oprócz nowej nawierzchni powstały chodniki i miejsca postojowe. Ponadto przebudowana została instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.

Inwestycja objęła e m.in. budowę i utwardzenie ulicy budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłączy instalacji wodociągowej, remont i regulację studni kanalizacyjnych, przebudowę linii energetycznych, budowę chodników, miejsc postojowych i trawników.

W związku z budową kanalizacji deszczowej, nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych wkład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w inwestycję to ponad 245 tys. zł. Resztę czyli ponad 1 mln zł to środki finansowe Urzędu Miasta.

Przebudowany odcinek drogi wraz z sięgaczami do domostw ma długość blisko 648 metrów.