Przebudowa ul. Warszawskiej

Plany przebudowy ul. Warszawskiej

W marcu 2011 roku został ogłoszony przetarg na modernizację ul. Warszawskiej. Przebudowany zostanie odcinek od ul. Buczka do ul. Poznańskiej. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A, a prace rozpoczęły się w kwietniu 2011 roku. Zakończenie robót przewidywane jest na jesień 2011 roku.

Zakres robót obejmuje budowę jezdni asfaltowej oraz chodników wraz z zatoczkami autobusową i ścieżkami rowerowymi. Zostaną wykonane roboty telekomunikacyjne, sanitarne i elektryczne. Istotną częścią inwestycji jest wykonanie nowej instalacji kanalizacyjno-burzowej. Podczas ulewnych deszczy w ubiegłych latach woda zalewała piwnice i posesje.

Roboty pochłoną ponad 1,4 mln zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków lokalnego samorządu.

Tutaj znajdziesz szczegółową informację dotyczącą specyfikacji przetargu na modernizację ulicy, którą zamieściliśmy w marcu 2011 roku.