Przebudowa ulic Ogrodowej i Pięknej

Przebudowa ulic Ogrodowej i Pięknej będzie miała miejsce w latach 2016-2017. Koszt inwestycji to blisko 3,4 mln złotych.
Stan ulic w lutym 2016 roku przed rozpoczęciem przebudowy.

Ulice czeka kompletna metamorfoza. Po modernizacji mają być one bezpieczniejsze, zwłaszcza dla pieszych podróżujących do pobliskiej szkoły technicznej. Inwestycja zostanie wykonana w dwóch etapach, zakończenie zasadniczej części prac planowane jest na sierpień 2016 roku. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do końca sierpnia 2017 roku.

Ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w lutym 2016 roku. W marcu została podpisana umowa z firmą STRABAG, która zobowiązała się wykonać inwestycję za blisko 3 mln 395 tys. złotych. W związku z budową sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej wkład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w inwestycję to aż blisko 648 tys zł. Resztę stanowią środki Miasta Suwałki.

Dotychczas nawierzchnia ul. Ogrodowej znajdowała się w złym stanie technicznym, zaś ul. Piękna nie posiadała utwardzonej nawierzchni bitumicznej. Po modernizacji ulice zyskają nową nawierzchnię. Jezdnie zostaną poszerzone a wzdłuż nich powstaną ciągi pieszo-rowerowe i oświetlenie.

Przebudowę ulic podzielono na dwie części. Najpierw zaplanowano do końca sierpnia 2016 roku wykonanie ulic Ogrodowej i Pięknej w stanie przejezdnym dla kierowców. Pozostałą część robót, w tym m.in. budowę sięgacza o nawierzchni gruntowej do ul. Zielnej i rozebranie istniejącej żelbetowej kładki przez rzekę Czarna Hańcza oraz budowę nowej o konstrukcji stalowej zaplanowano do końca sierpnia 2017 roku.


Plany przebudowy ulic.

Przy ul. Ogrodowej jezdnia będzie miała 7 m szerokości, chodniki - 2 m, zaś ciągi pieszo-rowerowe 3 m szerokości. Jezdnia na ul. Pięknej będzie miała dwie różne szerokości. Na odcinku do skrzyżowania z ul. Staszica jezdnia będzie miała 5,5 m szerokości, po prawej stronie chodnik o szerokości 2 m a po lewej stronie zjazd. Z kolei na odcinku do ul. Ogrodowej jezdnia będzie miała szerokość 7 m oraz z jednej strony chodnik a z drugiej ciąg pieszo-rowerowy.