Przebudowa ulicy Buczka (etap I) wraz z budową połączenia z ulicą Sportową

Koniec budowy łącznika pomiędzy ul. Buczka a ul. Sportową

Zakres inwestycji obejmował budowę nowej ulicy na odcinku od skrzyżowania ul. Buczka z ulicą Trzydziestolecia PRL do wybudowanego w 2009r. skrzyżowania ul. W. Polskiego z ul Sportową oraz kompletnej przebudowy odcinka ul. Buczka: od skrzyżowania tejże ulicy z ul. Trzydziestolecia PRL na którym powstało rondo do istniejącego skrzyżowania z ulicą W. Polskiego.

W ramach inwestycji zostało przeprowadzone dostosowanie terenu do budowy łącznika, wybudowanie nawierzchni jezdni odpornej na obciążenie ruchem KR4 i KR2 oraz chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych. Zamontowane zostało nowe oświetlenie uliczne.