Przebudowa ulicy Reja wraz z budową ulicy 1000-lecia Litwy

Przebudowa ulicy Reja rozpoczęła się 20 sierpnia 2009 roku. Realizacja tej inwestycji zakończyła się pod koniec października 2010 roku. Wykonawcą inwestycji była warszawka spółka Budimex-Dromex. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ok. 35 mln zł.


Ulica 1000-lecia Litwy

W ramach inwestycji zostało wykonane:

- przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 655 obejmującego ulicę Reja w Suwałkach od skrzyżowania z ulicą Bulwarową do skrzyżowania z ulicami Kowalskiego i Daszyńskiego – długość 1,754 km

- wybudowanie elementów ulic, zatok autobusowych, zatok parkingowych, chodników, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnej, przyulicznych terenów zielonych.


Skrzyżowanie na ul. Reja

- przedłużenie ulicy Świerkowej do ulicy Szpitalnej (606 m) z przecięciem ulicy Reja.

- wybudowanie skrzyżowania przedłużonej ulicy Świerkowej z ulicą Reja.

- przebudowanie sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zdjęcia ukończonej inwestycji
Fotorelacje z powstawania inwestycji