Rewitalizacja koryta rzeki Czarna Hańcza

Uporządkowany odcinek Czarnej Hańczy w Suwałkach

Odcinek Czarnej Hańczy w centrum Suwałk przeszedł latem 2009 roku lifting. W ramach prac, które wykonano weszło udrożnienie koryta rzeki, odmulenie, wykoszenie traw oraz uzupełnienie ubytków w skarpach i przy wlotach burzowych.

Największe porządkowanie przeszedł jej fragment od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego. Późną jesienią został otwarty również przebudowany most (ul. Bakałarzewska). Prawy brzeg ów odcinka został utwardzony i wyrównany. Planuje się, że w przyszłości, w tamtym miejscu powstanie kontynuacja ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki, który rozpoczyna się przy ul. 1-go Maja.