Rewitalizacja Parku Konstytucji 3-go Maja

Park Konstytucji 3 Maja położony jest w centrum Suwałk. Zajmuje on powierzchnię 2,6 ha. Jako park miejski pełni on funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, jest miejscem imprez rozrywkowych i zgromadzeń rocznicowych.

W 1988 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Ze źródeł historycznych wiadomo, że park został założony w pierwszej połowie XIX wieku w stylu angielskim (swobodnym). W latach 1924-1926 został przebudowany przez głównego ogrodnika Warszawy Henryka Danielewicza. Kompozycję parku Henryk Danielewicz oparł na bazie pierwotnego układu XIX-wiecznego i wykorzystując dawne elementy, wybudował nowy, czytelny układ. Kompozycja ta z okresu dwudziestolecia międzywojennego została zachowana i podtrzymana w trakcie prowadzonej w latach 2003-2005 rewaloryzacji przedmiotowego parku.

Na terenie parku zlokalizowane są miejsca pamięci, obiekty kubaturowe zabytkowe
i współczesne oraz obiekty małej architektury ogrodowej. Główne z nich to:
▪ żeliwny zegar słoneczny z 1841 r., wykonany w Hucie Sztabińskiej,
▪ Dąb Wolności oraz głaz pamiątkowy z 1923 r., położony w rocznicę Konstytucji 3 Maja,
▪ drewniana altana ( nieznana data powstania),
▪ współczesny pomnik ku czci Suwalczan poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej,▪ współczesny budynek tzw. muszla koncertowa.

Teren parku jest gęsto zadrzewiony. Występują tu głownie drzewa i krzewy liściaste w różnym wieku. Najstarsze egzemplarze mają ponad 120 lat, ich posadzenie datuje się z pierwszego okresu powstania parku Gatunkiem dominującym całego drzewostanu jest klon zwyczajny i jesion wyniosły.

Latem 2009 roku w parku została wybudowana nowa fontanna. Strumień wody wyrzucany przez nią sięga czterech metrów. Wokół fontanny powstały również nowe alejki.