Rewitalizacja terenów nadrzecznych

W przyjętej w 2014 roku przez Radę Miejską w Suwałkach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2020 znajlazły się zapisy mówiące o utworzeniu spójnego systemu ścieżek rowerowo – spacerowych wzdłuż Czarnej Hańczy, a także zagospodarowaniu tych terenów nadrzecznych na potrzeby rekreacyjne. „Odwrócenie Miasta do rzeki” to jeden z celów obrany na najbliższe lata przez suwalski samorząd.Zdjęcia z 2011 roku terenów, których dotyczy rewitalizacja

W efekcie w marcu 2015 roku ogłoszono pierwszy etap konkursu na przygotowanie koncepcji architektonicznej związanej z zagospodarowaniem terenów nadrzecznych w centrum Suwałk. Mowa o terenie położonym pomiędzy rzeką Czarna Hańcza, a ulicami Mickiewicza, 24 sierpnia oraz zabytkową zabudową przy ulicy Kościuszki.

Z końcem marca 2015 roku Urząd Miasta podał do opinii publicznej informację, że wstępnie swój akces do konkursu zgłosiło pięć pracowni architektonicznych: z Białegostoku, Rudy Śląskiej, Szczecina, Warszawy i Krakowa. Pracownie miały czas na przygotowanie koncepcji bulwarów do 11 maja.

Ostatecznie okazało się, iż tylko dwie z pięciu firm, które wstępnie zgłosiły chęć przygotowania koncepcji opracowały koncepcję bulwarów. 12 maja Urząd Miasta upublicznił prace przygotowane przez pracownie i poddał je dwutygodniowym konsultacjom społecznym. Ostateczną decyzję miała jednak zostać podjęta przez komisję konkursową.

Wizualizacje zwycięskiej koncepcji pochodzące z II etapu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów

31 maja rozstrzygnięto konkurs opracowania projektu bulwarów i podano do opinii publicznej informację o jego wynikach. Komisja konkursowa kierując się również opiniami mieszkańców Suwałk uznała za lepszą koncepcję bulwarów przedstawioną przez firma MD Polska ze Szczecina. Oznaczało to, że szczecińska pracownia przez kolejne miesiące miała czas na opracowanie dokumentacji projektowej.

W grudniu 2015 roku na XIV Sesji Rady Miasta suwalscy Radni przyjęli projekt budżetu miejskiego na kolejny rok, w którym wśród przewidywanych inwestycji znalazł się pierwszy etap realizacji bulwarów nadrzecznych. Na ten cel zabezpieczono 2 mln zł.

Planuje się, iż bulwary nadrzeczne po pozyskaniu środków zewnętrznych na budowę powinny być gotowe w przeciągu najbliższych 2-3 lat od przygotowania projektu technicznego.