Rewitalizacja zabytków Suwałk

Ratusz Miejski przy ul. Mickiewicza 1 Ratusz Miejski przy ul. Mickiewicza 1


Kamienica przy ul. Kościuszki 69 Kamienica przy ul. Kościuszki 69


Kamienica przy ul. Kościuszki 67 Kamienica przy ul. Kościuszki 67


Kamienica przy ul. Kościuszki 78 Kamienica przy ul. Kościuszki 78


Kamienica przy ul. Kościuszki 90 Kamienica przy ul. Kościuszki 72


Kamienica przy ul. Kościuszki 82


Kamienica przy ul. Kościuszki 76


Kamienica przy ul. Kościuszki 54 Kamienica przy ul. Kościuszki 47


Kamienica przy ul. Kościuszki 52 Kamienica przy ul. Kościuszki 45


Kamienica przy ul. Kościuszki 56 Kamienica przy ul. Kościuszki 41


Kamienica przy ul. Kościuszki 51 Kamienica przy ul. Kościuszki 49


Kamienica przy ul. Kościuszki 43 Kamienica przy ul. Hamerszmita 6


Kamienica przy ul. Sejneńskiej 1 Kamienica przy ul. Konopnickiej 10


Kamienica przy ul. Kościuszki 64 Kamienica przy ul. Kościuszki 89


Kamienica przy ul. Kościuszki 62 Kamienica przy ul. Kościuszki 46


Kamienica przy ul. Kościuszki 15 Kamienica przy ul. Kościuszki 25


Kamienica przy ul. Kościuszki 22 Kamienica przy ul. Kościuszki 40


Kamienica przy ul. Kościuszki 32 Budynek pokoszarowy przy ul. Wojska Polskiego 40


Kamienica przy ul. Kościuszki 55 Kamienica przy ul. Kościuszki 60


Kamienica przy ul. Kościuszki 60 Kamienica przy ul. Kościuszki 60


Kamienica przy ul. Kościuszki 70 Kamienica przy ul. Kościuszki 68


Kamienica przy ul. Plater 6a Kamienica przy ul. Kamedulskiej 5


Kamienica przy ul. Noniewicza 43 Kamienica przy ul. Noniewicza 41


Kamienica przy ul. Wigierskiej 32 Kamienica przy ul. Wigierskiej 32


Kamienica przy ul. Kościuszki 4 Kamienica przy ul. Kościuszki 4


Kamienica przy ul. Wesołej 15 Kamienica przy ul. Wesołej 15


Kamienica przy ul. Kościuszki 31 Kamienica przy ul. Kościuszki 41


Kamienica przy ul. Chłodnej 6 Zespół budynków pokoszarowych przy ul. 23 Października


Zespół budynków pokoszarowych przy ul. 23 Października Zespół budynków pokoszarowych przy ul. 23 Października


Zespół budynków pokoszarowych przy ul. 23 Października Zespół budynków pokoszarowych przy ul. 23 Października


Budynek pokoszarowy przy ul. Wojska Polskiego 29 Kamienica przy ul. Chłodnej 9


Kamienica przy ul. Wesołej 2 Kamienica przy ul. Konopnickiej 14


Kamienica przy ul. Kościuszki 29 Kamienica przy ul. Kościuszki 5


Kamienica przy ul. Sejneńskiej 7 Kamienica przy ul. Kościuszki 101


Kamienica przy ul. Krótkiej 10 Kamienica przy ul. Krótkiej 8


Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 41a