Rozbudowa ścieżki rowerowej nad Czarną Hańczą

Przebieg planowanej trasy w październiku 2015 roku

Odwrócenie miasta do rzeki to jeden z postulatów wyborczych Czesława Renkiewicza w drugiej kadencji na stanowisku Prezydenta Miasta. Pierwszym działaniem w celu realizacji tego planu było stworzenie miejskich bulwarów na terenie położonym pomiędzy Czarną Hańczą, a ulicami Mickiewicza, 24 sierpnia oraz ulicą Kościuszki. Oprócz tego, zaplanowano rozbudowę szlaku rowerowego wzdłuż Czarnej Hańczy.

Ścieżka rowerowa ciągnąca się wzdłuż rzeki zostanie przedłużona po dwóch stronach. Dotychczas mogliśmy przemieszczać się wzdłuż Czarnej Hańczy na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Bakałarzewskiej. Nowa droga dla jednośladów zostanie zaprojektowana na odcinkach od ul. 1-go Maja do ul. Utrata oraz od ul. Bakałarzewskiej do ul. Sikorskiego.

W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej nowego odcinka drogi. Gdy ta będzie gotowa, miasto będzie mogło zacząć starania o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ścieżka, podobnie jak istniejący odcinek, zostanie wykonana w całości z kostki betonowej. Wzdłuż niej zamontowane zostanie oświetlenie, staną też ławki i kosze na śmieci.

W południowej części trasy, obok ul. Utrata powstanie pierwsze w Suwałkach Miejsce Obsługi Rowerzystów. Będzie to zatoczka z ławkami i stolikami przy której rowerzyści będą mogli odpocząć. Dodatkowo znajdzie się tam budka z zestawem narzędzi, dzięki którym będzie można dokonać drobnych napraw serwisowych rowerów.