Stadion Lekkoatletyczny

Otwarcie zmodernizowanego stadionu w październiku 2015 roku

Stadion lekkoatletyczny mieści się przy ul. Wojska Polskiego 17. Stadion został gruntownie zmodernizowany w latach 2014-2015. Wartość całej inwestycji to blisko 12 milionów złotych. 32% tej kwoty to dofinansowanie z Ministerstwa Sporty i Turystyki. Stadion spełnia wymagania stawiane przez PZLA obiektom III klasy krajowej.

Stadion ten był zniszczony i od lat potrzebował gruntownego remontu. Na obiekcie znajdowała się sześciotorowa bieżnia, skocznia w dal i wzwyż, stanowiska do rzutu młotem i dyskiem i stalowa trybuna dla trzystu osób. W skład kompleksu wchodziły również korty tenisowe, asfaltowe boisko oraz budynek socjalny, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na noclegi z szatniami dla grup sportowych.
Stadion lekkoatletyczny w 2012 roku przed modernizacją

Najbardziej wysłużona była tartanowa bieżnia w której pojawiły się wyrwy i pęknięcia. Jednak miejskie władze przeanalizowały, iż wymiana samej nawierzchni nie jest specjalnie opłacalna i nie były przychylne sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Stąd od lat składały wnioski w zewnętrznych programach o finansowanie dla gruntownej modernizacji stadionu. W 2014 roku starania włodarzy miasta zostały docenione i projekt pt. "Rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Suwałkach" została wpisana w Ministerstwie Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej na Listę zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. To zapewniło dofinansowanie inwestycji ze środków centralnych w kwocie 3,8 mln zł. Przystąpiono do realizacji inwestycji. 1 października 2014 roku Prezydent Suwałk podpisał umowę z Prezesem Zarządu firmy TAMEX, w ramach której przedsiębiorstwo zobowiązało się zmodernizować stadion do 31 sierpnia 2015 roku. Wartość całej inwestycji to 11 989 111,01 zł.

Przeprowadzono całkowitą modernizację obiektu zarówno w zakresie nawierzchni sportowej jak i zestawu urządzeń lekkoatletycznych, budowy zadaszonej trybuny, wymiany nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania całości terenu, w tym montażu oświetlenia dozorowego, wymiany ogrodzeń i wykonania ciągów komunikacyjnych.

Bieżnia okrężna 8-torowa o długości 400m posiada również bieżnię prostą 8-torową do biegu na 100m i 110 m do biegu przez płotki. Szerokość nawierzchni bieżni okrężnej wynosi 8 x 1,22m. Nawierzchnia bieżni (kauczukowa o grubości 13,0 mm) jest dostosowana do wymogów Międzynarodowego Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF). Nawierzchnia posiada spadek 1,0 % w kierunku wewnętrznym i szczelny system odwadniający w postaci korytka po wewnętrznej stronie toru. Ogrodzenie zewnętrzne toru ma wysokość 1,2m. Zakola bieżni są wykonane z nawierzchni poliuretanowej syntetycznej.

Poglądowe projekty obiektu zamieszczone w dokumentacji przetargowej

  Zestaw urządzeń lekkoatletycznych znajdujących się na arenie przeznaczonych do pozostałych konkurencji:
 • dwukierunkowa podwójna skocznia do skoku w dal i trójskoku o szerokości rozbiegu 2x1,22 m (skok w dal i trójskok do jednej wspólnej piaskownicy).
 • skocznia do skoku wzwyż w południowym zakolu bieżni okrężnej. Rozbieg posiada promień R=25 m.
 • skocznia do skoku o tyczce zlokalizowana na północnym zakolu bieżni okrężnej. Szerokość rozbiegu 1,22 m.
 • rów z wodą do biegu z przeszkodami, zlokalizowany w zakolu północnym.
 • dwie rzutnie do pchnięcia kulą rozmieszczone w przeciwległych zakolach.
 • rzutnia z klatką do rzutu dyskiem i młotem na zakolu południowym.
 • dwie rzutnie do rzutu oszczepem w zakolu północnym i południowym.
  Aby spełnić wymogi PZLA dotyczące obiektów III klasy krajowej kompleks musi posiadać również obiekty lekkoatletyczne treningowo-rozgrzewkowe.
 • rzutnia do pchnięcia kulą
 • bieżnia prosta 80m z rozbiegiem do skoku w dal i rozbieg do skoku wzwyż - czterotorowa bieżnia prosta o dystansie 80m z polem startu o długości 3m i polem zatrzymania o długości 17m. Skrajny tor bieżni stanowi jednocześnie rozbieg do skoku w dal, zakończony piaskownicą z łapaczami piasku. Bieżnia pokrywa się częściowo z rozbiegiem do skoku wzwyż.
 • bieżnia prosta 60m pod trybuną
  czterotorowa bieżnię prostą o dystansie 60 m z polem startu o długości 3 metrów i polem zatrzymania o długości 17 metrów o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej Z obu stron bieżni znajduje się wymagana przestrzeń bezpieczna o szerokości 1m.

Wybudowano również nową zadaszoną trybunę dla 1040 osób (960 siedzisk dla widzów i 80 w sektorze dla sędziów). Trybunę tworzy siedem sektorów, z czego jeden- południowy jest sektorem sędziowskim, z miejscami przeznaczonymi na Foto-finish. Pod trybuną wykonano bieżnię treningową czterotorową, o długości 60m i nawierzchnii poliuretanowej. Zadaszenie obiektu w postaci dźwigarów stalowych krytych konstrukcyjną blachą trapezową. Zachodnią elewację trybuny wykonano transparentnych płyt plexi w kolorystyce szaro-zielonej. Wysokość obiektu wraz z zadaszeniem to 12,91m z kolei maksymalna długość obiektu (wzdłuż elewacji wschodniej) to 81m.

Ponadto zadbano o odpowiednie zagospodarowanie terenu. Wykonano nowe chodniki, parkingi, ogrodzenie terenu, dojścia i dojazdy (m.in od strony północnej wjazd dla autokarów i pojazdów uprzywilejowanych) oraz oświetlenie dozorowe.