Termomodernizacja Suwalskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1


Szkoła po termomodernizacji

Od lat planowana była termomodernizacja kompleksu budynków Suwalskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Przytorowej 8 w Suwałkach. Inwestycja została zrealizowana w 2016 roku.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został rozstrzygnięty w czerwcu 2016. Prace remontowe potrwały do połowy października. Koszt inwestycji to blisko 1,66 mln zł.

W trakcie remontu docieplono ściany zewnętrzne i stropodachy. Wykonana została także kompletna wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki inwestycji zmniejszą się nakłady finansowe przeznaczane na ogrzewanie szkoły.

Plany termomodernizacji

Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.