Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9

Od lat planowana jest termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita 11 w Suwałkach. W trakcie przebudowy wykonana ma zostać także adaptacja poddasza na cele użytkowe i wymiana dachu.

Planowane koszty inwestycji to ponad 2 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia w najbliższym czasie uzależniona jest od pozyskania przez Miasto środków finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

W czerwcu 2016 roku włodarze miasta złożyli projekt termomodernizacji szkoły w ramach Programu Operacyjnego Polska Litwa na lata 2014-2020 pt. „Czysty klimat – jasne decyzje administracyjne”. Dzięki temu miasto miałoby pozyskać dotację w wysokości 85% wartości inwestycji.

W ramach projektu oprócz termomodernizacji miałyby zostać wykonane 23 pełne audyty energetyczne we wszystkich szkołach i przedszkolach w Suwałkach wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi a także przeprowadzony kurs eco drivingu dla 59 kierowców autobusów zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suwałkach.