Termomodernizacja Zespołu Szkół TechnicznychSzkoła po termomodernizacji

Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych została przeprowadzona w 2016 roku.

Od lat planowana była termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33 w Suwałkach. Mury szkoły były już zniszczone.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został rozstrzygnięty w czerwcu 2016. Prace remontowe potrwały przez kolejne trzy miesiące. Koszt inwestycji to blisko 2,4 mln zł.

W trakcie remontu oprócz docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów wykonana została także kompletna wymiana stolarki i wentylacja hali sportowej i instalacja oddymiania klatek schodowych.

Dzięki inwestycji zmniejszą się nakłady finansowe przeznaczane na ogrzewanie szkoły.Plany termomodernizacji ZST

Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.