Trasa wschodnia (tzw. mała obwodnica Suwałk)

Plany przebiegu tzw. trasy wschodniej

"Trasa wschodnia" to w istocie mała obwodnica Suwałk, która ma za zadanie poprawić słabo skomunikowaną wschodnią stronę miasta.

Ponadto droga ta miałaby wyeliminować zagrożenie, płynące z ewentualnego zdarzenia drogowego do którego mogłoby dojść na przejeździe kolejowym przecinającym ul. Sejneńską. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku na tym odcinku istnieje zagrożenie odcięcia Suwałk od wschodniej drogi wylotowej z miasta oraz kompletnego zablokowania wschodniej części Suwałk jak i odcinka drogi wojewódzkiej nr 653. Oprócz alternatywnego rozwiązania komunikacyjnego projekt trasy wschodniej obejmuje także generalną przebudowę przejazdu kolejowego - wiadukt i tunel przebiegający pod torami.

Kompleksowy plan dotyczący budowy tzw. trasy wschodniej powstał kilka lat temu. Według tego planu budowa drogi została podzielona na trzy etapy a całość prac wyceniono na ok. 132 mln zł. Budowa drogi miałaby zostać sfinansowana ze środków unijnych zarezerwowanych w perspektywie budżetowej na lata 2014 - 2020.

I etap przewiduje budowę odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z budową mostu i tunelu pod torami. Koszt jego budowy wyceniono na 60,5 mln zł.

II etap przewiduje budowę odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Północnej. Koszt budowy wyceniono na 60,00 mln zł.

III etap przewiduję budowę odcinka od ul. Północnej do ul. Pułaskiego. Koszt budowy wyceniono na 12,00 mln zł.