Park Naukowo-Technologiczny

Siedzibę z prawdziwego zdarzenia będzie miał Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach. To już pewne, bowiem dziś w suwalskim Ratuszu władze Parku i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały stosowne umowy na finansowanie budowy. Park to instytucja powołana do wspierania przedsiębiorczości i rozwoju nowych technologii. Koszt budowy siedziby wyniesie prawie 67 milionów złotych, z czego 90 procent stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Na siedzibę Parku złożą się cztery budynki: Laboratorium, Inkubator Technologiczny, Centrum Innowacji i Hala Procesów Technologicznych. Obiekty mają być gotowe do sierpnia 2012 roku i będą mieściły się obok przedłużenia ulicy Utrata w południowej części miasta. W Parku powstanie około 200 nowych miejsc pracy. Instytucja będzie miejscem pracy naukowców i studentów. Z pomocy instytucji będą mogli korzystać przedsiębiorcy. – Suwałki zasługują na pomoc i rozwój – mówił obecny podczas podpisania umowy Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki. Koncepcja utworzenia Parku Naukowo – Technologicznego w Suwałkach powstała z inicjatywy prezydenta miasta w 2003 roku. Nowa instytucja miała wspierać rozwój przedsiębiorczości i przyciągać nowoczesne technologie. Gajewski przyznaje, że dotychczas Park mógł wydawać się czymś iluzorycznym. Placówka zajmowała kilka pomieszczeń w obecnej siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Była organizatorem naukowych spotkań i konferencji. Później przy Parku zaczęły działać mikro-przedsiębiorstwa. – Teraz, kiedy udało się pozyskać olbrzymie dofinansowanie, przyszedł czas na budowę obiektów Parku – powiedział Radiu 5 Gajewski. Chociaż otwarcie siedziby Parku nastąpi za 3 lata władze instytucji już myślą jak wypełnią nowe budynki. – Zainteresowanie współpracą z nami deklarują też zagraniczne firmy – mówi Wiktor Raczkowski, prezes Parku.

W skład suwalskiego parku wejdą:a) 3 piętrowy budynek Inkubatora Technologicznego W budynku tym znajdą się pomieszczenia biurowe (ok. 40) dla potrzeb Firm prowadzących już działalność gospodarczą a także tych, które planują dopiero rozpoczęcie tej działalności.

Pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę (najnowocześniejsze media z szerokopasmowym Internetem włącznie), meblami i komputerami.

Na każdym piętrze znajdować się będą również pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji firm znajdujących się w Inkubatorze – pokoje spotkań do rozmów biznesowych, nawiązywania kontaktów, biblioteka nowości innowacyjnych itp.

b) Budynek w którym umiejscowione zostaną cztery laboratoria. Powierzchnia tych laboratoriów – ok. 1300m². Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym zakłada się utworzenie następujących laboratoriów: platforma multimedialna, kreatywności akademickiej, centrum energii odnawialnych oraz badania produktu chemicznego.

Laboratoria wynajmować będą innowacyjne firmy, które będą zainteresowane ulokowaniem się w Parku ( mogą być to firmy suwalskie ale aktualnie prowadzimy intensywne poszukiwania inwestorów także poza naszym miastem

Zdjęcia z PNT
fot. park.suwalki.pl

c) Hala procesów technologiczno-logistycznych. Hala ta stanowić ma zaplecze do prowadzenia działalności produkcyjnej przez firmy znajdujące się w Inkubatorze Technologicznym. Powierzchnie magazynowe pozwolą na prowadzenie np. działalności logistycznej dla potrzeb lokatorów Inkubatora jak i firm ulokowanych na terenie Parku (teren inwestycyjny jaki aktualnie posiadamy do sprzedaży dla nowo powstałych firm).

d) Budynek Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji – zawierał będzie dwie sale konferencyjne wraz z zapleczem tj. m.in. szatnią, pomieszczeniami dla tłumaczy, zapleczem na potrzeby cateringu. Na parterze znajdować się będzie mała sala konferencyjno-szkoleniowa o powierzchni ok. 170m² z możliwością składania ścian w celu uzyskania większej powierzchni pozwalającej wykorzystać ją jako powierzchnie wystawienniczą. Na parterze znajduje się również część przeznaczona dla potrzeb gastronomii (cateringu).

Główna sala konferencyjna planowana jest na piętrze. Sala ta zaprojektowana jest na ok. 300 miejsc z możliwością dzielenia na dwie sale. W zależności od potrzeb niezależnie można będzie prowadzić np. seminaria bądź dyskusje panelowe w kilku grupach.

Cały obiekt składał się będzie z czterech segmentów połączonych w jedną całość. Budynek wykonany zostanie w zgodzie z nowoczesnymi technologiami spełniającymi wymagania budynku inteligentnego. Obiekt ten na pewno wyróżniał się będzie architekturą, wykończeniem oraz funkcjonalnością pomieszczeń jak i całego obiektu.

W nowych obiektach Parku prace znajdzie ok. 20 osób w samym Parku. Będą to osoby przygotowujące i realizujące nowe projekty dla Suwałk i Suwalszczyzny. W Inkubatorze i laboratoriach prace zajdzie ok. 200 osób .Mamy nadzieję, że będą to absolwenci suwalskich wyższych uczelni, którzy tu właśnie będą mogli realizować swoje aspiracje i plany życiowe, bez konieczności poszukiwania miejsca dla siebie w innych regionach czy krajach.

Znany jest już wykonawca budowy obiektów parku

Firma Pribo wygrała przetarg na budowę Parku Naukowo – Technologicznego w Suwałkach. Miejscowe przedsiębiorstwo budowlane okazało się najlepsze spośród czternastu innych firm z całej Polski. Oferty opiewały na sumy od 37 milionów złotych do niespełna 28. Najniższą cenę – 27,7 miliona złotych za wybudowanie Parku Naukowo – Technologicznego zaproponowało właśnie Pribo.- Pozostałe firmy mają czas na odwołanie się od decyzji komisji przetargowej do końca grudnia tego roku – powiedział Radiu 5 Wiktor Raczkowski, prezes Zarządu Parku Naukowo – Technologicznego w Suwałkach. Park zostanie wybudowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Koszt całego projektu – czyli budowa, wyposażenie i obiekty podległe opiewa na 67 milionów złotych. Park będzie zajmował blisko 8 tysięcy metrów kwadratowych. Jego budowa zacznie się na począteku 2010 roku, a zakończenie planowane jest na drugą połowę 2012.- Chcemy żeby wykonawca jak najszybciej wszedł na plac budowy – dodał Raczkowski.

źródło: radio5.com.pl. suwalki24.pl, liwan.vel.pl