Fotorelacja: Zakończenie remontu zabytkowej bramy wjazdowej do koszar przy ul. Pułaskiego